Podczas głosowania na posiedzeniu Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych zadecydowano, że zniesione zostaną refundacje wywozowe dla mięsa drobiowego. Refundacje te trwały najdłużej, gdyż już wcześniej zredukowano do zera refundacje dla produktów jajecznych, mięsa wołowego i wieprzowego.

Refundacja wywozowa jest dopłatą, która pokrywa, częściowo lub całkowicie, różnicę między wysokością cen produktów na rynkach światowych a ich wysokością na rynku wewnętrznym UE.

Dopłaty do eksportu mięsa drobiowego dotyczyły głównie mrożonego całego kurczaka kierowanego na rynki Bliskiego Wschodu i Wspólnoty Niepodległych Państw, zrzeszającej większość byłych republik Związku Radzieckiego.

W październiku 2012 roku refundacje te zmniejszono do poziomu 21,70 euro/100 kg, następnie w styczniu br. do 10,85 euro/100 kg.

Jak podaje DG AGRI decyzja ta spowodowana jest wysokimi cenami na rynkach wewnętrznych, stałym poziomem eksportu do krajów trzecich oraz przewidywaną redukcją kosztów pasz - soi, kukurydzy i pszenicy.

Jak wskazują źródła w Brukseli, 20 lat temu wydatki UE na refundacje wywozowe wynosiły więcej niż 10 mld euro rocznie, jednak spadły poniżej 500 milionów euro po raz pierwszy w 2010 roku.

W okresie od 1 lipca 2012 do 30 czerwca br. eksport mięsa drobiowego z refundacjami wyniósł 264 750 t, a budżet na ten cel wyniósł 55,36 mln euro.

Głównym beneficjentem tego instrumentu była Francja, jednak korzystały z niego również takie kraje jak: Niemcy, Włochy, Dania, Węgry, Holandia, Polska, Rumunia oraz Portugalia.

Nowe przepisy dotyczące jednolitej wspólnej organizacji rynków wejdą w życie na początku przyszłego roku. Od tego momentu instrument refundacji wywozowych wykorzystywany będzie jedynie w sytuacji kryzysowej na rynku.