• Termin składania wniosków o dopłaty do nawozów zostanie wydłużony, żeby uwzględnić faktury za zakupione nawozy nawet 15 maja.
  • Nie będzie natomiast wydłużony sam termin zakupów nawozów, bo program był zatwierdzony w Komisji Europejskiej i każda zmiana wymagałaby ponownej akceptacji KE – tłumaczył Henryk Kowalczyk.
  • Dopłaty do nawozów będą wypłacane w wysokości 500 zł na 1 ha upraw wolnych, zaś dla łąk i pastwisk oraz traw na gruntach ornych – 250 zł na 1 ha powierzchni
  • Na cenę nawozów w największym stopniu wpływa cena gazu, jak zaznacza minister, nie należy się spodziewać obniżki ceny gazu w najbliższym czasie. 

W połowie kwietnia Komisja Europejska zatwierdziła polski program o wartości 3,9 mld zł przeznaczony na wsparcie polskiego rolnictwa w kontekście inwazji Rosji na Ukrainę. Oznacza to zgodę na dopłaty do nawozów. Wysokość wsparcia dla upraw rolnych (nie więcej niż 50 ha) wynosi 500 zł na 1 ha, zaś dla łąk i pastwisk oraz traw na gruntach ornych – 250 zł na 1 ha powierzchni.

Minister zaznaczył, że procedura legislacyjna dotycząca rozporządzenia "nawozowego" nie została zakończona, "ale nie powinno być z tym żadnego problemu" . Dotyczy to wydłużeniu terminu na składania wniosków o dopłaty bezpośrednie – dodał. Zaznaczył, że dopłaty do nawozów nie mogą być złożone przed wnioskami o dopłaty bezpośrednie.

Ile wysiewa się nawozów wieloskładnikowych w Polsce?

Jak mówił, w Polsce przeciętnie wysiewa się ok. 300-400 kg nawozów wieloskładnikowych na hektar. Jest to trochę poniżej średniej unijnej, ale ilość zużycia nawozów zależy od rodzaju uprawy. Jaka faktycznie ilość nawozów została wysiana, będzie wiadomo po złożeniu wniosków. Kowalczyk dodał, że jeżeli okaże się, że wniosków jest trochę więcej niż zakładano, to może nastąpić niewielka redukcja dopłat.

Szef MRiRW uważa, że w tym roku cena nawozów nie powinna się odbić na wysokości plonów, "bo rolnicy generalnie kupowali nawozy", a część miała jeszcze zapasy z ubiegłego roku. Najbardziej wrażliwe na nawożenie są: rzepak, kukurydza i buraki. Ale, jak mówił, same plony zależą nie tylko od nawożenia, lecz także od wielu innych czynników, np. od kategorii gleby czy jej wilgotności.

Ceny gazu kształtują rynek nawozowy

Odnosząc się do cen gazu, minister podkreślił, że cena tego surowca jest największym kosztem produkcji nawozów i "raczej nie należy spodziewać się obniżki cen gazu", ale ważne jest by nie zaprzestano produkcji nawozów. Wyraził nadzieję, że "nawozy nie będą drożały".

Od końca kwietnia, kiedy Rosja zaprzestała wysyłania gazu do Polski, nawozy wieloskładnikowe (polifoska) u hurtowego dystrybutora nawozów Grupy Azoty (Agrochem) kosztują 3500-3965 zł/t.

– Polska ma zabezpieczony gaz na najbliższe tygodnie – podkreślił wicepremier Kowalczyk. Zaznaczył, że Rosja nie była jedynym dostawcą tego surowca. – Jest krajowe wydobycie, jest możliwość zasilania w ramach UE poprzez tzw. interkonektory, jest gazoport w Świnoujściu, gdzie gaz dostarczany jest statkami, a na jesieni ruszy gazociąg pozwalający na import gazu z Norwegii – Baltic Pipe – wyliczał.

Zabezpieczenie dostaw gazu w sektorze rolnym

Minister zapytany, czy jeżeli wystąpiłyby przerwy w dostawach gazu, to produkcja żywności byłaby chroniona, poinformował, że wystąpił do Ministerstwa Aktywów Państwowych, aby przemysł spożywczy w razie wyłączeń był na końcu tej kolejki, tj. tuż przed ograniczeniem ogrzewania domów. – Bardzo mocno zwracałem uwagę na branże przetwórstwa mleka i mięsa, bo to są sektory, które nie tylko zaprzestaną produkcji, lecz także grozi zepsucie surowca – wyjaśnił. Dodał, że taką preferowaną branżą jest także hodowla drobiu.

Według danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do czwartku rano wpłynęło 525 tys. wniosków o dopłaty bezpośrednie i 82 tys. wniosków "nawozowych".