Od 2016 r. kampanię promocji polskiej żywności "Polska Smakuje" prowadziła Agencja Rynku Rolnego. Na wiosnę br. zrodził się pomysł uzupełnienia jej o aplikację mobilną oraz stronę internetową, czyli zbudowanie platformy komunikacji między producentami polskiej żywności a konsumentami.

Aplikacja ma gromadzić informacje o lokalnych rolnikach i wytwórcach regionalnych produktów spożywczych. Każdy, kto produkuje żywność zgodnie z systemami jakości, działa w ramach rolniczego handlu detalicznego, może założyć własny profil, na którym zamieści informacje o swojej ofercie oraz dane kontaktowe. Profil miał być na bieżąco uzupełniany, a zdjęcia produktów zamieszczone przy opisie. Aplikacja ma pozwolić konsumentom jednym kliknięciem odnaleźć lokalnych producentów.

W wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę. Jest nim łódzka firma Mobilems Sp. z o.o. Wykonanie samej aplikacji oraz strony internetowej kampanii miało kosztować zgodnie z umową ok. 330 tys. zł. W lecie w ramach tej kampanii promowano żywność m.in. w pociągach Intercity oraz na Lotnisku Chopina w Warszawie.

Jak tłumaczy dyrektor generalny KOWR Witold Strobel, inicjatywa powstała wcześniej niż utworzono Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, który przejął od 1 września br. działania prowadzone przez ARR. KOWR przejęła więc umowy zawarte przez ARR. Jedną z nich jest ta na wykonanie aplikacji mobilnej oraz strony internetowej do kampanii "Polska Smakuje".

- Niestety aplikacja mobilna oraz strona internetowa wciąż wymagają dopracowania. Te działania powinna wykonać firma odpowiedzialna od strony technicznej za przygotowanie aplikacji i strony" - zaznacza KOWR w komunikacie przysłanym do PAP. Dodano, że "w umowie przewidziane zostały też kary umowne za niewykonanie konkretnych części zlecenia. Umowa z wykonawcą według stanu na 20 października 2017 r. nie została rozliczona.

- Jako dyrektor generalny KOWR zleciłem przeprowadzenie kontroli wewnętrznej projektu. Poleciłem też pilne usunięcie wszelkich usterek w porozumieniu z wykonawcą umowy, aby użytkownikom udostępnić wszelkie przewidziane w projekcie funkcjonalności aplikacji. Mam nadzieję, że wkrótce zarówno aplikacja, jak i strona internetowa Polska Smakuje będą służyć wszystkim, którzy poszukują regionalnych i smacznych produktów żywnościowych pochodzących z Polski - poinformował Strobel.