Zgodnie z aktualnie obowiązującą alokacją środków finansowych w ramach KPR, na realizację działania „Modernizacja gospodarstw rolnych" przeznaczono 17,8 mln EUR.
W ramach przyznanych środków OT ARR do końca lutego br. zawarły z producentami rolnymi
2106 umów o przyznanie i wypłatę pomocy. Najwięcej umów zawarto z beneficjentami z województw: mazowieckiego - 553 szt., kujawsko-pomorskiego - 345 szt., podlaskiego - 278 szt. i wielkopolskiego - 273 szt.

Aktualnie OT ARR rozpatrują wnioski o przyznanie pomocy złożone przez wnioskodawców, którzy utracili prawo do uprawy i dostawy buraka cukrowego wyrażone w kwocie cukru powyżej 12,044317 ton.

Do końca lutego br. do OT ARR wpłynęło 626 wniosków o wypłatę pomocy na kwotę 19,5 mln PLN, które po uzyskaniu pozytywnych wyników kontroli krzyżowej i fizycznej objęte zostaną płatnością w marcu br.


Na realizację działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" przeznaczono 16,6 mln EUR.

W ramach przyznanych środków zawarto 27 umów o przyznanie i wypłatę pomocy na kwotę wynoszącą około 59,2 mln PLN, w tym: 5 umów obejmuje budowę biogazowni, a 22 umowy obejmują zakup maszyn lub urządzeń m.in.: linie do produkcji pelletu lub brykietu bądź też do przygotowania produktów rolnych do dalszego przetwarzania na cele energetyczne.

Płatnością w marcu br. objętych zostanie 3 wnioskodawców, którzy złożyli wnioski o wypłatę pomocy na kwotę około 1 mln PLN na inwestycje związane z przetwarzaniem produktów rolnych na cele energetyczne.