Zgodnie z aktualnie obowiązującą alokacją środków finansowych w ramach KPR, na realizację działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” przeznaczono 17,8 mln EUR, tj. około 72,4 mln PLN (do przeliczeń przyjęto kurs wg stanu na dzień 30.11.2010 r. – tj. 4,0692 PLN/EUR).

W ramach dodatkowej puli środków, tj. 7,5 mln EUR, zawarte zostały 903 umowy o przyznanie i wypłatę pomocy, na kwotę około 6,9 mln EUR, tj. około 27,4 mln PLN.

Do 28.12.2010 r. zawarto 2015 umów na kwotę 31,7 mln EUR, tj. około 127,7 mln PLN, co stanowi około 92 % wszystkich środków przeznaczonych na realizację działań Programu.

Łącznie od początku uruchomienia działania OT ARR zawarły 1988 umów o przyznanie i wypłatę pomocy na kwotę około 17,1 mln EUR (tj. około 68,5 mln PLN), co stanowi ok. 96 % całkowitej kwoty przeznaczonej na to działanie.

Na realizację działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” przeznaczono 16,6 mln EUR, tj. około 67,5 mln PLN (do przeliczeń przyjęto kurs wg stanu na dzień 30.11.2010 r. – tj. 4,0692 PLN/EUR).

W terminie naboru zostało złożonych 65 wniosków o przyznanie pomocy, na łączną kwotę wynoszącą około 47,9 mln EUR, tj. około190,6 mln PLN.

Zawarto 27 umów o przyznanie i wypłatę pomocy na kwotę wynoszącą około 14,6 mln EUR, tj. około 59,2 mln PLN, w tym:

- 5 umów obejmuje budowę biogazowni (na kwotę około 9,0 mln EUR, tj. około 36,4 mln PLN),
- 22 umowy obejmują zakup maszyn lub urządzeń m.in.: linie do produkcji pelletu lub brykietu bądź też do przygotowania produktów rolnych do dalszego przetwarzania na cele energetyczne (na kwotę około 5,6 mln EUR, tj. około 22,8 mln PLN).

Budowa biogazowni planowana jest na terenie województw: lubelskiego (2), dolnośląskiego (1), wielkopolskiego (1) oraz świętokrzyskiego (1). (m)