8 grudnia informowaliśmy, że Zarząd KRIR opiniuje negatywnie przedstawiony przez Komisję Europejską pakiet legislacyjny WPR na lata 2014-2020. Swoje opinie samorząd rolniczy przesłał do premiera, licząc na poparcie Donalda Tuska w negocjacjach dotyczących zrównania dopłat. W liście napisano:

Jak jest wiadomo Panu Premierowi, aktualnie mają miejsce konsultacje z ekspertami, organizacjami rolniczymi i społecznymi, co do rozwiązań prawnych w zakresie WPR 2014-2020. (…)W ramach wspomnianych konsultacji, 30 listopada br. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych przekazał Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, swoje uwagi do propozycji KE w zakresie przyszłego kształtu polityki rolnej. W załączeniu przekazuję na ręce Pana Premiera przedmiotowe uwagi oraz uprzejmie proszę Pana Premiera o włączenie się w prace nad przyszłym kształtem polityki rolnej. Samorząd rolniczy nie zgadza się na przedstawioną przez KE formą dokumentów, gdyż propozycje Komisji Europejskiej nie mówią o wyrównaniu  dopłat bezpośrednich dla wszystkich rolników UE. Samorząd rolniczy domaga się, aby Komisja opracowała nowe zasady naliczania płatności bezpośrednich, ponieważ obowiązujące zasady nie odzwierciedlają obecnej światowej sytuacji. Kryteria naliczania płatności powinny być mierzalne, oparte o sprawiedliwe i obiektywne wskaźniki takie same dla wszystkich krajów UE. (…)

Wyrażając przekonanie, że zjednoczone wysiłki doprowadzą do tak oczekiwanych przez polskich rolników zmian w unijnej polityce rolnictwa, liczę na poparcie Pana Premiera w przedstawionych kwestiach i wsparcie w negocjacjach Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Oczekujemy od Pana Premiera aktywnego włączenia się w te negocjacje i mocne stanowisko całego Rządu w sprawie warunków WPR dla polskich rolników. Ważne jest, aby polscy rolnicy mieli równe szanse na jednolitym rynku rolnym.