Jak podaje na swojej stronie internetowej KRIR, "W związku z coraz częstszymi prośbami rolników (którzy w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, czy też wystąpienia chorób zakaźnych (ASF) popadli w kłopoty finansowe i mają problem z bieżącą obsługą kredytów) kierowanymi do Krajowej Rady Izb Rolniczych o pomoc w negocjacjach z bankami - 14 lutego 2020 r. Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z prośbą o pilne zorganizowanie spotkania z bankami udzielającymi kredytów preferencyjnych, Związkiem Banków Polskich oraz Zarządem KRIR w celu omówienia tej sytuacji oraz działań, które można byłoby podjąć w tym zakresie”.

Przypomnijmy, że nie ma kredytów preferencyjnych po klęsce – limitu udostępnionego bankom w lutym wystarczyło na kilka godzin.

Więcej: Kiedy nowe środki na kredyty klęskowe?

Nie ma też pomocy dla zadłużonych rolników, wynikającej z ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne.

Więcej: MRiRW zbiera pieniądze na pomoc zadłużonym rolnikom