Jak czytamy w oficjalnym komunikacie KRIR, 7 marca br. zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Gospodarski Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o zmianę przepisów w zakresie budowy zbiorników retencyjnych do powierzchni 1 ha.

Samorząd sugeruje, że w ramach możliwości uzyskania wsparcia na dodatkowe operacje z „Modernizacji gospodarstw rolnych” w ramach PROW 2014-2020 związanych z nawadnianiem, powinno się umożliwić budowę zbiorników retencyjnych do powierzchni 1 ha na podstawie jedynie zgłoszenia do starosty. Tymczasem pozwolenia na budowę i pozwolenia wodnoprawnego nie wymagają zbiorniki wodne o powierzchni do 500 m2. W tym przypadku roboty budowlane wymagają jedynie zgłoszenia. W opinii izb rolniczych, regulację te należałoby to rozszerzyć do zbiorników o powierzchni 1 ha.

KRIR wnioskował również, by wybudowane zbiorniki retencyjny zostały objęte podatkiem rolnym, a nie podatkiem od nieruchomości, tak jak stawy rybne. „Nie powinny być one objęte w żadnym przypadku podatkiem od nieruchomości, ze względu na to, że ich rola związana będzie z działalnością rolniczą.” – argumentują samorządowcy.