Po długiej dyskusji, w której przedstawiciel rządu sprzeciwiał się przyjęciu uchwały przez komisję, ostatecznie zaproponowano wersję łagodniejszą uchwały. Przypomnijmy: podobną uchwałę 16 lutego przyjął Senat. Przedstawiciel MRiRW poparł wówczas projekt uchwały w wersji Senatu, uznając ją za wspierającą działania rządu w sprawie zrównania dopłat. Teraz posłowie zdecydowali się zróżnicować adresatów uchwały: „wspierają rząd” w działaniach, a „wzywają” Parlament Europejski „do aktywnego działania na rzecz uproszczenia wspólnej polityki rolnej, konkurencyjności i postępu oraz wprowadzenia równych i niedyskryminujących zasad podziału między państwa członkowskie Unii Europejskiej środków na dopłaty bezpośrednie dla rolników”.

W ocenie posłów oparcie dopłat na podstawie kryterium historycznego, a nie na podstawie obiektywnych kryteriów jednakowych dla wszystkich państw członkowskich, zaproponowane na okres po 2013 roku, jest „niesprawiedliwe i dyskryminujące” wobec niektórych państw członkowskich, w tym Polski. System ten prowadzi do utrzymania krzywdzących różnic w dopłatach, „dyskryminujących polskich rolników i zagrażających polskiej wsi”.

„Sejm wspiera Rząd w podjęciu wszelkich możliwych działań politycznych i prawnych zmierzających do:

- uproszczenia wspólnej polityki rolnej

- skierowania środków na konkurencyjność i postęp oraz

- zapewnienia sprawiedliwego i niedyskryminującego systemu dopłat bezpośrednich dla rolników, opartego na zasadach równych dla wszystkich państw członkowskich” – czytamy w uchwale.

Teraz trafi ona pod obrady Sejmu.