Stanowisko Parlamentu Europejskiego było wypracowywane po złożeniu przez posłów prawie 7,500 indywidualnych poprawek odnoszących się do oryginalnej propozycji Komisji Europejskiej ws. reformy WPR.

Posłowie chcą m.in. większej elastyczności we wdrażaniu zasad zazielenienia, jak również odrzucają propozycję KE odności cięć płatności podstawowych, w przypadku gdy rolnik nie wypełni zobowiązań w zakresie "greeningu". Posłowie kładą nacisk na całkowite rozdzielenie wsparcia podstawowego oraz wsparcia w ramach "zazielenienia".  

Głosowanie odnoście pakietu propozycji odbędzie sie na kolejnym posiedzeniu Komisji Rolnictwa, planowanym na 23 stycznia 2013 roku.

Jeśli do tego czasu uzgodniony zostanie całkowity unijny budżet oraz budżet na WPR, co wydaje się prawdopodobne, Parlament ropzocznie negocjacje z Radą Ministrów z 27 państw członkowskich w celu uzgodnienia ostatecznego pakietu.

Celem jest osiagnięcie porzumienia do 30 czerwca 2013 roku, kiedy to zakończy się prezydencja Irlandii w radzie UE.