Kończą się unijne negocjacje dotyczące WPR po 2020 roku.

Parlament Europejski przyjął trzy rozporządzenia – dotyczące planów strategicznych, rynków rolnych, planowania i zarządzania WPR.

- Polska jest nadal dyskryminowania, jeśli chodzi o środki na dopłaty bezpośrednie – zauważa Krzysztof Jurgiel, europoseł i były minister rolnictwa. – Po drugie pogorszono warunki funkcjonowania dla polskich rolników – obecny system zazieleniania i cross compliance zastąpiono systemem warunkowości.

A to oznacza  – dla wszystkich gospodarstw, także tych najmniejszych - konieczność spełniania dodatkowych warunków, aby „zasłużyć” na płatności dotyczące zazielenienia. Wszystkie gospodarstwa będą też teraz podlegały kontroli – co dwa lata będzie oceniana realizacja kilku wskaźników i od niej będzie zależeć wypłata środków finansowych.

Będą wprowadzane ekoschematy (ekoprogramy), trafi na nie być może nawet 30 proc. środków – może być trudno skierować pieniądze na najbardziej potrzebne cele.

To wymaga mobilizacji od wszystkich doradców i osób przekazujących wiedzę, stworzenia systemu nauki dla rolników.

- Musimy się zmobilizować i tak przygotować krajowy plan strategiczny i zasady działania, abyśmy byli jeszcze konkurencyjni w Europie, bo póki co na razie nam się udaje eksport zwiększać, ale opłacalność produkcji jest bardzo, bardzo słaba i wymaga to współpracy wszystkich – mówi Krzysztof Jurgiel.