Dodatkowe dopłaty do użytków zielonych wprowadzono po to aby wspierać tych rolników, którzy najciężej pracują. Najpierw miały być tylko dla producentów bydła owiec i kóz potem dołączono jeszcze producentów koni.

Resort rolnictwa długo zastanawiał się, czy wyższe dopłaty powinny przysługiwać tylko do tak zwanych trwałych użytków zielonych, czy także do traw zasianych na gruntach ornych?

Marek Zagórski: - Rolnicy mogą ubiegać się o płatności zwierzęce nawet jeżeli zadeklarowali w roku ubiegłym nietrwałe użytki zielone tylko trawy na gruntach ornych.

Rolnicy muszą tylko w tym roku we wniosku zadeklarować je jako trwałe użytki zielone. A to oznacza, że przez pięć lat nie będzie można zmienić ich przeznaczenia.

Do wyjaśnienia pozostaje jeszcze sprawa ,co w takim razie będzie ze zgodnością tego co jest we wniosku z wypisem z ewidencji gruntów rolnych. - Ewidencja gruntów w tej chwili nie ma już żadnego znaczenia dlatego że Agencja bada stan faktyczny.