Jak informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,  „będąc zobowiązana do racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi powierza od kilkunastu lat realizację przeważającej liczby kontroli w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (około 85 tysięcy w kampanii  2018) wykonawcom zewnętrznym. Są oni wybierani w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego”.

 Jak dodano, w 2018 roku zlecone kontrole na miejscu wykonywało 17 wykonawców zewnętrznych. Niektórzy z nich korzystali z usług podwykonawców.

A czy agencja jest zadowolona z ich pracy?

„Odbiór prac od wykonawców zewnętrznych kontroli opiera się na ocenie merytorycznej i zgodności realizacji czynności kontrolnych z instrukcją ich wykonania oraz terminowości przekazania raportów z czynności kontrolnych. Jeżeli ARiMR ma uwagi, to w znakomitej większości dotyczą one opóźnień w przekazywaniu raportów z czynności kontrolnych” - wyjaśniono.

Czekamy na informację, ile kosztują te kontrole.