Przypomnijmy: rolnik jest zmuszany do „poprawienia” protokołu suszowego, dołączonego do złożonego w ARiMR wniosku o pomoc po suszy. ARiMR wezwała go do tego po sprawdzeniu, że susza – wg IUNG – na jego polach nie wystąpiła. Protokół jest podpisany przez komisję i wojewodę.

Więcej: Pomoc po suszy – do poprawy

Po artykule na ten temat ARiMR przyznała, że „zgodnie z § 5 ust. 5 oraz § 13v ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.), oszacowanie szkód w gospodarstwie spowodowanych przez niekorzystne warunki atmosferyczne oraz sporządzenie protokołu z tych czynności leży w kompetencji komisji powołanej przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód.

Czynności w tym zakresie (czyli <poprawianie> jak wskazano w zapytaniu) nie są więc realizowane przez organy ARiMR, ponieważ mogą być realizowane tylko przez odpowiednio umocowaną komisję. Protokół zawierający nieprawidłowości musi więc zostać wycofany z obrotu prawnego przez komisję, która go sporządziła, tak aby producent rolny ubiegając się o pomoc mógł się posługiwać jednolitym i poprawnym dokumentem.”

Zatem – jak z tego wynika - to nie rolnik, ale komisja powinna poprawić protokół, jeśli okazuje się, że jest kwestionowany przez ARiMR. Agencja  nie odrzuca więc złożonego wniosku, ale niejako "nieoficjalnie", przed rozpatrzeniem, oddaje go rolnikowi do poprawy  - a poprawę tę rolnik zaczyna od samodzielnego zabiegania w komisji o zmianę protokołu. Tymczasem do naszej redakcji docierają już informacje, że członkowie komisji też nie kwapią się do takiego „poprawiania” w potwierdzeniu czegoś, co sami widzieli na polach prawie rok wcześniej - i potwierdzili w protokole.

„Ewentualne wyjaśnienia dotyczące informacji zawartych w protokole czy wynikająca z nich konieczność poprawy protokołu są elementem weryfikacji wniosku i załączonych do niego dokumentów, podobnie jak dotyczy to weryfikacji spełniania wszelkich innych warunków przyznania pomocy. Dane na temat liczby <poprawianych> protokołów nie są gromadzone” – podaje tymczasem agencja.

Przypomnijmy, że wypłacanie pomocy po suszy - wg MRiRW - ma ruszyć po przyjęciu budżetu państwa na 2020 rok. Najbliższe posiedzenie Sejmu zaplanowane jest na 25 i 26 marca 2020 r.

Więcej: Kiedy pomoc po suszy i dopłaty do kwalifikowanych nasion?