Jako „dziwną i utajnioną” potraktował nasz czytelnik informację podaną na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa, z której wynika,  że kontynuacji będą wymagać programy rolnośrodowiskowe, rozpoczęte w starym PROW – z wyjątkiem dwóch.

Przypomnijmy, że o sprawę kontynuacji tych programów pytaliśmy już w ARiMR wielokrotnie – zapowiadano informację po zakończeniu trwających prac, polegających na porównaniu warunków w programach przewidzianych w starym i nowym PROW.

Teraz ministerstwo „uprzejmie poinformowało”, że dwa pakiety: Ochrona gleb i wód oraz Strefy buforowe zostały na tyle zmienione, że nie będzie wymagana ich kontynuacja. Pozostałe tej kontynuacji wymagają: „1. Rolnictwo zrównoważone, 2. Rolnictwo ekologiczne, 3. Ekstensywne trwałe użytki zielone, 4. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura 2000, 5. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000, 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie oraz 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie wymogi w ramach tych pakietów wykraczają ponad wymogi podstawowe ustanowione dla nowego okresu programowania i dlatego pakiety te nie wymagają dostosowania do nowych ram prawnych, co oznacza, że beneficjenci są zobowiązani do kontynuowania podjętego zobowiązania” – głosi „uprzejma informacja” na stronie internetowej MRiRW.

Inaczej wygląda sytuacja w dwóch pakietach: „8. Ochrona gleb i wód – zmieni się kształt i brzmienie wymogów (które będą analogiczne jak wymogi dla tego pakietu w ramach PROW 2014-2020) i 9. Strefy buforowe – zostanie zweryfikowana stawka płatności. Oznacza to, że jeśli rolnik nie będzie akceptował dostosowania do nowych ram prawnych będzie mógł zakończyć podjęte zobowiązanie, nawet pomimo tego, że zobowiązanie było realizowane krócej niż 5 lat. Wówczas zwrot pobranych płatności nie będzie wymagany w stosunku do okresu, w którym zobowiązanie było realizowane.”

- To dziwna, utajniona informacja – mówi nasz czytelnik. – Dwa lata temu z ARiMR otrzymałem informację, że jeżeli będą nowe programy, to stare będą zakończone. Byłem przekonany, że stare programy rolnośrodowiskowe zakończą się z przyszłym rokiem. Co to znaczy,  że stare wymogi wykraczają ponad obowiązujące w nowym okresie programowania? A co z płatnościami? Jeżeli stare zasady spełniają też nowe wymogi, są z nimi zgodne, to powinno to dotyczyć także płatności. A jeśli tak, to wówczas mnie też obowiązują stare zasady finansowe, a nie obecna degresywność - na podstawie starych zobowiązań płatności są wyższe i nie obowiązuje degresywność.

Czytelnik dziwi się, że informację z trudem sam wyszukał na stronie MRiRW, a żadnych wyjaśnień nie otrzymał z ARiMR.  MRiRW zamieściło tę wiadomość w dziale o starym PROW. Dla ułatwienia?

Sprawdziliśmy. Rzeczywiście, niełatwo dotrzeć do wyjaśnień dotyczących w końcu wielu rolników. Co więcej, w kolejnych komunikatach na ten temat ministerstwo powołuje się na swoje wcześniejsze doniesienia z konkretnych dat – a żadna z zamieszczonych informacji nie jest datowana. Niełatwo zatem znaleźć potrzebne informacje.

A trzeba jeszcze wziąć pod uwagę, że różne będą warunki rolników, którzy zadeklarują realizację programu rolnośrodowiskowego jako praktykę równoważną do jednej z praktyk zazielenienia tj. dywersyfikacji upraw – co skomplikuje jeszcze sytuację. No i to, że tak naprawdę wszystko to, co dotyczy WPR w przyszłym roku czeka jeszcze na akceptację Komisji Europejskiej.

Trudno w tym stanie rzeczy planować gospodarowanie w przyszłym roku.

Wątpliwości naszego czytelnika przekazujemy do MRiRW z prośbą o zajęcie stanowiska.