Jak poinformowała podczas obrad sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi dyrektor Departamentu Rynków Rolnych w MRiRW Bogumiła Kasperowicz, pomoc dla przetwórców i producentów lnu jest w Polsce realizowana:

- Jeśli chodzi o rynek lnu i konopi włóknistych w Polsce, jak również o programy wsparcia i rozwoju tych upraw, to pragnę poinformować, że pomoc dla tego sektora funkcjonowała od wejścia do UE. Pomoc dla przetwórstwa lnu i konopi jest realizowana w dwuletnich cyklach. Była wypłacana od 2004 r. i w sumie do sezonu 2010-2011 – jeśli chodzi o wsparcie dla długiego włókna lnianego – to wsparcie wyniosło 271 tys. euro. Jeśli chodzi o krótkie włókno lniane, to wsparcie wyniosło 223 tys. euro. Wsparcie dla włókna konopnego wyniosło 283 tys. euro. Pragnę też powiedzieć o powierzchni upraw, do jakich dopłacano, dlatego że to rzutuje na wiedzę, jaki jest stopień produkcji tych roślin, jak zaawansowana jest uprawa lnu i konopi w Polsce. Było to ostatecznie 1677 hektarów w ciągu sześciu lat – 2,5 tys. ha, jeśli chodzi o włókno lniane i 3,14 tys. ha, jeśli chodzi o włókno konopne.

Można uznać,  że uprawy lnu i konopi są marginalne.

- Uprawy lnu i konopi w Polsce i w UE zajmują bardzo niewielki areał – mówiła dyrektor. - Polska znajduje się na czwartym miejscu w UE pod względem powierzchni uprawy lnu oraz na szóstym miejscu pod względem powierzchni upraw konopi. Udział Polski w unijnej powierzchni uprawy lnu nie przekracza 1 proc. Natomiast jeśli chodzi o uprawy konopi, to udział Polski w unijnym areale upraw konopi stanowił od 2 do 12 proc. i wahał się w różnych okresach. W 2012 r. (takie dane posiadamy) uprawy te zajmowały w Polsce powierzchnię około 576 ha w przypadku konopi i około 600 ha w przypadku lnu. To w zasadzie stanowi łącznie bardzo mały procent powierzchni użytków rolnych. Są to uprawy bardzo znikome i w zasadzie nie są objęte statystykami.

Jeśli chodzi o możliwości wsparcia tych upraw, to są one takie same dla wszystkich. -  Takie same są możliwości wsparcia dla producentów lnu i konopi, jakie mają rolnicy, zajmujący się inną produkcją roślinną. Oznacza to, mówiąc krótko, że producentom przysługuje jednolita płatność obszarowa oraz płatność uzupełniająca. Są też możliwe wszelkiego rodzaju wsparcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, począwszy od wsparcia na modernizację gospodarstw rolnych. Producenci lnu i konopi również mogą korzystać ze wsparcia w ramach programów rolno-środowiskowych, zwiększenia wartości dodanej produkcji rolnej i leśnej oraz, oczywiście, jeśli są takie możliwości, mogą również skorzystać ze wsparcia dla grup producentów rolnych. Jednak pragnę powiedzieć, że wsparcie dla grup producentów rolnych nie jest realizowane, dlatego że mimo zachęcających przepisów, nie ma żadnej grupy producentów, zajmujących się uprawą lnu czy konopi.

Istnieje możliwość uaktywnienia rolników, żeby chcieli uprawiać len i konopie.

- Jeśli chodzi o tak podstawową rzecz, jaką jest produkcja nasienna czy też możliwość uprawy lnu czy konopi, to chcę powiedzieć, że w polskim rejestrze Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi znajduje się dziewięć odmian lnu – mówiła dyrektor. - Trzeba zauważyć, że w tej chwili kilka instytutów zawiązało konsorcjum, które ewentualnie podjęłoby się uaktywnienia (czy też pracuje nad tym), żeby ten rynek uaktywnić. A w zasadzie nie tyle chodzi o uaktywnienie rynku, tylko producentów – rolników, żeby zechcieliby się podjąć takiej uprawy.

Zdaniem Bogumiły Kasperowicz, sprawą powinny zajmować się grupy producentów.

- Pragnę poinformować, że należałoby zaczerpnąć dużo doświadczeń z takich krajów, jak Francja czy Belgia, gdzie faktycznie powoli ten rynek się odbudowuje. Jednak przede wszystkim główne znaczenie ma to, że produkcja, uprawa, a w zasadzie potem sprzedaż czy wstępne przetwórstwo lnu i konopi w tamtych rejonach znajduje się w rękach grup producentów rolnych.

Nie są planowane szczególne zasady wsparcia dla producentów tych roślin:

- Jeśli chodzi o wsparcie w ramach przyszłej perspektywy finansowej, to wielokrotnie mówiono (…) , że w zasadzie niewiele się zmieni. Natomiast ten sektor, tak jak w przypadku niszowych sektorów, nie jest wyłączony z ewentualnego wsparcia. Jednak dopiero po zakończeniu prac legislacyjnych, po uzgodnieniu z parlamentem, po ukazaniu się nowych przepisów będziemy mogli mówić o tym, jakie wsparcie będzie ewentualnie przysługiwało producentom. Wtedy się okaże, czy to wsparcie będzie mogło być rozpatrzone w zależności od tego, czy te potrzeby wystąpią, czy też nie.