Każdy, kto się spóźni i złoży je po tym terminie, otrzyma dopłatę pomniejszoną o 1 proc. za każdy dzień zwłoki. Ostateczny termin składania wniosków upływa 9 czerwca.
Biura powiatowe ARiMR będą otwarte dłużej niż w normalne dni pracy biura, czyli od godz. 6 do 24.
Do dziś 1,260 tys. uprawnionych rolników złożyło wnioski o dopłaty bezpośrednie – poinformował portal farmer.pl rzecznik prasowy ARiMR Radosław Iwański.
Wnioski o dopłaty można także wysłać pocztą, liczy się data stempla pocztowego