Już  17.10.2019 wykorzystanie limitu de minimis wynosiło 292 052 263,61 euro, co stanowiło 98,69%. Aktualne wykorzystanie limitu pomocy de minimis w rolnictwie na dzień 31.10.2019 wynosi 294 109 495,55 euro, co stanowi 99,38% - podaje system rejestracji.

Wciąż do wykorzystania pozostaje więc niespełna 2 mln euro z wynoszącego 295,9 mln euro limitu.

Dziś MRiRW podało, „że umarzanie, odraczanie na raty należności w formule de minimis w związku z wystąpieniem suszy następuje na podstawie przepisów uprawniających podmioty do udzielania tej pomocy (Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz jednostki samorządu terytorialnego). Informację o  kwotach  udzielonej pomocy de minimis oraz liczbie beneficjentów, którzy otrzymali dotację w związku ze szkodami spowodowanymi przez tegoroczną suszę MRiRW przedstawi po wyczerpaniu limitu  pomocy de minimis w rolnictwie i uzyskaniu danych od podmiotów udzielających tej pomocy”.

W ubiegłym roku pomoc udzielaną w ramach de minimis wstrzymano 7 listopada, wówczas 12 mln euro z limitu wydatkowano w ciągu 7 dni.

Więcej: Na jak długo wystarczy limitu de minimis?

Na wyczerpaniu też pozostaje budżetowy limit pomocy po suszy.

Z 500 mln zł przeznaczonych na ten cel na dzień 24.10.2019 r. zrealizowano ponad 73 tys. płatności, na kwotę blisko 498 mln zł, w tym 20 tys. płatności na kwotę blisko 100 mln zł w ramach de minimis. To ostatnia informacja ARiMR na temat stanu wypłat pomocy po suszy

Do 24 października rolnicy złożyli ponad 203 tys. wniosków o pomoc.

Więcej: Pomoc po suszy otrzymały 73 tysiące rolników

W ubiegłym roku pomoc po suszy wstrzymano 29 listopada z powodu wyczerpania limitów  budżetowych, kilkakrotnie na tę pomoc zwiększanych, wypłacono 1,35 mld zł. Wypłacanie należności podjęto w nowym roku z nowych limitów w budżecie i po zwiększeniu limitu de minimis.

Więcej: Ile jest, a ile będzie na pomoc po suszy?