To, że tegoroczny limit de minimis nie został wyczerpany już w marcu jest tylko rezultatem opóźnienia do kwietnia wypłaty dopłat do nasion za ubiegły rok i niewypłacenia w pełni pomocy po ubiegłorocznej suszy.

Więcej: Limitu de minimis w przyszłym roku wystarczy do marca? (aktualizacja!)

Aktualne wykorzystanie limitu pomocy de minimis w rolnictwie na dzień 12.06.2020 wynosi 276 594 731,64 euro, co stanowi 93,47%. Na dzień 2 stycznia 2020 wynosiło 214 229 581,13 euro, co stanowiło 72,39%.

Limit krajowy do wykorzystania w 2020 r. to blisko 82 mln euro.

Zatem w tym roku wykorzystaliśmy 62 365 150 euro, trochę ponad 21 proc. limitu.

Zostało prawie 20 mln euro, co stanowi ok. 7 proc. limitu.

Limit „normalnie” (bez skumulowania wypłat np. z tytułu pomocy po suszy) maleje u nas średnio o 3-4 mln euro miesięcznie.

Zatem można powiedzieć, że limitu już nie ma, wystarczy go jedynie na kilka miesięcy przy wliczaniu do niego tylko bieżącej, a nie skumulowanej pomocy.

Najwyraźniej jednak problem ten nie spędza snu z powiek w Ministerstwie Rolnictwa.

Zapytaliśmy: „srpp pokazuje, że aktualne wykorzystanie limitu pomocy de minimis w rolnictwie na dzień 03.06.2020 wynosi 275 163 915,98 euro, co stanowi 92,98%. Na co i na jak długo wystarczy limitu, który jeszcze jest do dyspozycji? Czy jest plan postępowania wobec bliskiego końca limitu?”

Spodziewaliśmy się otrzymać wyjaśnienie, z jakiej pomocy będą mogli skorzystać rolnicy w ramach de minimis jeszcze w tym roku. Tymczasem nadeszło zapewnienie: „Dążeniem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest ograniczanie programów pomocy w formule de minimis na rzecz  programów zgłaszanych lub notyfikowanych w Komisji Europejskiej, których realizacja nie obciąża limitu pomocy de minimis”.

Cieszymy się, pisaliśmy o takiej potrzebie już dawno. Dążenie do zmiany nie oznacza jednak zwolnienia z obowiązku analizy bieżącej sytuacji, np. prowadzącej do przekazania informacji na temat tego, z której pomocy wliczanej do limitu można będzie jeszcze skorzystać. Np. czy rolnicy otrzymają pomoc po suszy za ubiegły rok, czy  odbiorą w tym roku dopłaty do nasion za 2020 rok? Czy niepełnosprawni skorzystają z pomocy PFRON w opłacaniu składek do KRUS? Czy kupujący ziemię mogą liczyć na zwolnienie od podatku rolnego na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia z dnia 15 lutego 1984 r. o podatku rolnym?

Dopytywaliśmy, ale odpowiedzi nie ma. Najwyraźniej ministerstwo nic na ten temat nie wie i wiedzieć nie chce.

Trzeba zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt sprawy. Poinformowano: „W sprawie kończącego się limitu krajowego pomocy de minimis w rolnictwie, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9, z późn. zm.) – uprzejmie informuję, że pomoc udzielana w formule de minimis dotyczy programów pomocy, które nie spełniają  wszystkich  kryteriów określonych  w art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.  Z tego względu przepisy ww. rozporządzenia określają limity udzielania pomocy w tej formie przypadające na jedno gospodarstwo rolne i  limit, który może wykorzystać państwo członkowskie. Prowadzony monitoring udzielenia pomocy w formule de minimis ma zapobiec wydatkowania środków publicznych przekraczających ustalony limit dla państwa członkowskiego, który  ustalony jest dla wszystkich  państw członkowskich  w wysokości 1,5 % rocznej produkcji rolnej.”

Niestety jest inaczej. Polska nie korzysta z możliwości zwiększenia limitu krajowego z 1,25 do 1,5 proc. rocznej produkcji krajowej.

Pisaliśmy już dawno i kilka razy, np:

„Unijne rozporządzenie (chodziło o ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2019/316 z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1408/2013 w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym  - dop. MP-K) określa możliwość zwiększenia limitu: na jedno przedsiębiorstwo do 25 tys. euro, krajowego do 1,5 proc. rocznej produkcji. Warunkiem jest obowiązek prowadzenia centralnego rejestru, tak aby móc zweryfikować, że nie przekroczono ani indywidualnego pułapu, ani górnego limitu krajowego lub górnego limitu sektorowego. Ten limit sektorowy to przyznawanie więcej niż 50 proc. całkowitej łącznej kwoty pomocy de minimis w okresie trzech lat podatkowych w odniesieniu do środków przynoszących korzyści tylko jednemu określonemu sektorowi produktów.”

Więcej: Krach systemu opartego na de minimis

Dziwiliśmy się, że nikt nie informuje – chociaż pytaliśmy - dlaczego nie zbudowano w Polsce systemu, pozwalającego skorzystać z takiego podwyższenia limitu. Jak się okazuje – nikt nad tym nie panuje, nikt nie wie, że można zwiększyć limity, ba – MRiRW myśli, że Polska korzysta z górnego krajowego limitu pomocy…

Więcej o liczeniu limitu pomocy de minimis:

Jak jest liczony limit de minimis?