Art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego  stanowi, że płatność związana do powierzchni upraw buraków cukrowych będzie przyznawana rolnikowi, jeżeli zawarł umowę dostawy, i do powierzchni gruntów, na której są uprawiane buraki kwotowe.

Dotąd dla cukrowni ważny był limit - teraz ważny jest i limit, i areał upraw.

- Młody rolnik posiada limit buraczany ustalony w umowie kontraktacyjnej na 140 ton – tak scharakteryzowała nam sytuację swojego męża czytelniczka. - Jego ojciec z kolei ma zakontraktowane buraki na 120 ton. W związku z tym, że razem prowadzą produkcję roślinną, uprawa buraka cukrowego naprzemiennie występuje na gruntach ornych ojca i syna. W 2015 roku cała uprawa buraka będzie prowadzona na gruntach młodego rolnika na powierzchni 5,25 ha. Czy w tej sytuacji młody rolnik powinien wydzierżawić od ojca limit buraczany, by móc wnioskować o dopłaty do produkcji buraków cukrowych na planowanej powierzchni? Kolejne pytanie brzmi: czy młody rolnik musi być właścicielem tego limitu, czy wystarczy dzierżawa? A może na umowie kontraktacyjnej wystarczy jedynie zadeklarować planowaną powierzchnię uprawy, nie bacząc na wielkość limitu? Czy będą szczegółowe wytyczne co do brzmienia umowy kontraktacyjnej (w związku z tymi dopłatami)? Co roku mąż deklarował wydajność na poziomie 50 ton z ha, co daje przy limicie 140 ton powierzchnię około 2,8 ha. Wcześniej cukrownia nie zwracała uwagi na powierzchnie uprawy, interesowała się jedynie limitem.

Czy limit jednego z panów ma przepadać w związku z naprzemienną uprawą buraków raz u jednego, raz u drugiego?  Czy będą zawierane nowe umowy kontraktacyjne? – z tymi wszystkim wątpliwościami zwróciliśmy się do Ministerstwa Rolnictwa.

Producent cukru ma obowiązek zawrzeć z plantatorem, któremu przysługuje prawo do uprawy i dostawy, umowę kontraktacji, w ramach której jest obowiązany odebrać określoną przysługującym plantatorowi prawem do uprawy i dostawy ilość buraków cukrowych. Zbytu czy dzierżawy prawa do uprawy i dostawy buraków cukrowych nie uregulowano ustawowo, ale producenci cukru w Polsce mają podpisane z plantatorami buraków cukrowych regionalne porozumienia branżowe określające postępowanie w takich przypadkach – wyjaśniło ministerstwo. Cała odpowiedź w załączeniu.