Pytaliśmy o zwiększenie limitu w MRiRW już 17 listopada – ale odpowiedzi nie ma.

A wydawałoby się, że liczby te wiszą nad biurkami co najmniej połowy ministerialnych urzędników… Czy długo trzeba liczyć, żeby wiedzieć, o jaką kwotę wzrósł limit de minimis dla Polski w 2019 roku (tj. ile z trzyletniego limitu wykorzystała Polska w 2019 r. łącznie, w ramach 1 proc. produkcji i po podwyższeniu limitu do 1,25 proc. rocznej produkcji)? A ile wyniesie ten limit na 2020 rok (tj. ile będzie do wykorzystania w 2020 roku, a nie w okresie trzyletnim)?

Pewnie długo, bo nigdzie nie podano tych wyliczeń, a i na pytania „Farmera” odpowiedzi nie ma. Ale spróbujmy wyręczyć MRiRW w odpowiedzi.

W 2019 roku limit de minimis podniesiono dwukrotnie.

Najpierw od 1 stycznia o jedną trzecią kwoty wówczas przysługującej na trzy lata – tj. o jedną trzecią z 225.700.000 euro (czyli 1 proc. produkcji) – a więc o ok. 75 233 000 euro.

Potem, 22 lutego 2019 r., Komisja Europejska zwiększyła limity pomocy de minimis i przyjęła, że górny limit krajowy dla Polski na trzy lata będzie teraz wynosić 295.932.125 euro (czyli 1,25 proc. rocznej produkcji). Zatem przybyło nam znów ok. 70 000 000 euro limitu.

Rozporządzenie unijne zwiększające limit do 1,25 proc. produkcji weszło w życie w połowie marca. I całe szczęście, bo ten pierwszy limit pomocy de minimis wyczerpał się w ubiegłym roku już w połowie lutego.

W tym roku już takiego bonusu nie będzie. Limit dla Polski w wysokości 295.932.125 euro w okresie trzyletnim ma obowiązywać do końca 2027 roku.

Zatem w 2020 roku można będzie wykorzystać tylko ok. 1/3 kwoty z tego nowego trzyletniego limitu, tj. nieco mniej jak 100 mln euro, czyli o jedną trzecią mniej, niż było w 2019 roku.

Na ile to wystarczy? Czy w przyszłym roku w połowie lutego znów skończy się limit, do którego można udzielać pomocy de minimis? Może starczy go do połowy marca?

Dotychczas pomoc po suszy otrzymały 73 tys. rolników. Łącznie na konta rolników tytułem pomocy po suszy trafiło blisko 500 mln zł. Kwota przeznaczana z budżetu na pomoc ma być zwiększona.

Wciąż nie wiadomo, ile pieniędzy potrzeba na ten cel – wnioski o pomoc są przyjmowane do dziś. Z pewnością nie będzie to mniej niż 700 mln zł.

Więcej: Na pomoc po suszy zabrakło 700 mln zł?

W ubiegłym roku tyle właśnie z pomocy suszowej „przełożono” do wypłaty na ten rok.

Więcej: Pomoc po suszy do końca marca?

W limicie de minimis nie musi „zmieścić się” cała pomoc po suszy. Poza formułą de minimis wypłacana jest pomoc dla tych, których szkody wynoszą powyżej 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym. Zatem tym bardziej  poszkodowanym rolnikom po zwiększeniu kwoty z budżetu pomoc po suszy będzie mogła być udzielana jeszcze w tym roku i limitu nie obciąży.

Z drugiej strony – w limicie de minimis musi być uwzględniona także pomoc inna, niż świadczona tylko po suszy. Na same dopłaty do kwalifikowanego materiału siewnego potrzeba ok. 113 mln zł. A do limitu pomocy wliczane są jeszcze chociażby ulgi w opłacie składek na ubezpieczenia społeczne (KRUS), w spłacie czynszu dzierżawnego, podatkowe, w opłatach środowiskowych, dotacje PFRON.

Limit pomocy, jaka może być udzielona przez państwo w ramach de minimis „normalnie” maleje u nas średnio o 3-4 mln euro miesięcznie – bez skumulowania nadzwyczajnych okoliczności czy wypłat.

To wszystko, co będzie płacone od stycznia, trzeba traktować jako zaległe. Co z bieżącymi potrzebami z 2020 roku? Czy już od marca będą kumulować się do wypłacenia w przyszłym roku?

Unijne rozporządzenie określa możliwość zwiększenia limitu: na jedno przedsiębiorstwo do 25 tys. euro, krajowego do 1,5 proc. rocznej produkcji. Warunkiem jest obowiązek prowadzenia centralnego rejestru, tak aby móc zweryfikować, że nie przekroczono ani indywidualnego pułapu, ani górnego limitu krajowego lub górnego limitu sektorowego. Ten limit sektorowy to przyznawanie więcej niż 50 proc. całkowitej łącznej kwoty pomocy de minimis w okresie trzech lat podatkowych w odniesieniu do środków przynoszących korzyści tylko jednemu określonemu sektorowi produktów.

Niestety MRiRW nie informuje, dlaczego nie możemy takiego systemu zbudować i korzystać z podwyższonych limitów.

Obwieszczenie ministra w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie opublikowano 15 listopada 2019 r., podano w nim, że limit wykorzystano na dzień 13 listopada 2019 r. , ale pomoc de minimis nie była płacona dużo wcześniej.

 Aktualizacja:

Ministerstwo Rolnictwa właśnie poinformowało, że "Limit krajowy do wykorzystania w 2020 r. będzie wynosił 82 mln euro, biorąc pod uwagę, że do ww. limitu krajowego brane będą lata 2018-2020".

Jak z tego wynika, w styczniu nowo naliczony limit - po uwzględnieniu trzyletniego rozliczenia, jak się okazuje, liczonego jeszcze od 2018 roku - będzie niewiele większy, niż był  po odnowieniu się w styczniu 2018 roku.