Dlaczego uruchomienie nowego programu rozwoju obszarów wiejskich jest dla rolników takie ważne?

Grażyna Wasiłek, ODR Radom - Jak już raz ktoś skorzystał z tych programów, to chce nadal inwestować w gospodarstwo rolne ponieważ to jedyny warsztat pracy, który bez przerwy trzeba doskonalić i w niego wkładać, żeby te korzyści były.

Sławomir Szczęsny, Ludwików: - Zdecydowaliśmy się na produkcję mleka w gospodarstwie i trzeba jak najwięcej w to inwestować, jeżeli są możliwości to korzystać ze środków unijnych.

Zdaniem resortu rolnictwa, komisja europejska nie miała dużo zastrzeżeń do całego programu. Ale pewne zmiany były konieczne. Dotyczyły one na przykład rent strukturalnych, czy wsparcia dla młodych rolników.

Obecnie termin naboru wniosków jest tylko pewny w jednym programie. Niezależnie od tego czy cały PROW zostanie zaakceptowany w przyszłym miesiącu czy dopiero po wakacjach w sierpniu rolnicy będą mogli składać dokumenty na zalesianie. A kolejne 3 programy, z których będzie można ubiegać się o wsparcie najszybciej to renty strukturalne, premia dla młodych rolników oraz wsparcie grup producenckich.

Henryk Kowalczyk, wiceminister rolnictwa: - Niestety nadal mamy dwa scenariusze dlatego, że oficjalne zatwierdzenie PROW przez KE może nastąpić w lipcu, ale też może nastąpić we wrześniu.

Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Bo zdaniem resortu rolnictwa nie powtórzy się sytuacja sprzed dwóch lat, kiedy wnioski przyjmowano zanim wszystko zostało dopięte na ostatni guzik. Dlatego decyzje trafiały do rolników z wielomiesięcznym opóźnieniem. Jeszcze dłużej trzeba było czekać na pieniądze.

- W procedurach mamy zapisaną zasadę, że 3 miesiące od złożenia wniosku powinna być decyzja Agencji i tą zasadę chcemy zachować – dodaje Kowalczyk.

Na programy inwestycyjne rolnicy będą musieli poczekać trochę dłużej. A związane jest to z wprowadzonymi zmianami oraz przygotowaniem odpowiedniego systemu informatycznego. Nabór wniosków na modernizację gospodarstw powinien ruszyć pod koniec roku. A dopiero od 2008 r. ruszy kolejna edycja programów rolnośrodowiskowych oraz zupełnie nowe działania na przykład na zakładanie małych przedsiębiorstw.

Źródło: Agrobiznes