Lokalne Grupy Działania (LGD) opierają się o partnerstwo trzech sektorów: społecznego, gospodarczego i publicznego. W skład takiej grupy może wchodzić np. samorząd gminny, lokalny przedsiębiorca, np. właściciel sklepu i Ochotnicza Straż Pożarna - jako organizacja pozarządowa, mogą do niej należeć też osoby fizyczne. Taka grupa musi być sformalizowana, najczęściej przybiera ona formę stowarzyszenia lub fundacji.

LGD działają w ramach programu Leader, który jest częścią Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i jest finansowany z unijnych pieniędzy. Na lata 2007-2013 jest na ten cel ok. 800 mln zł. Na jeden projekt grupa może dostać od 4,5 tys. do 25 tys. zł. Wnioski rozpatrują urzędy marszałkowskie.

Komisja Europejska chce zmienić w nowej perspektywie finansowej przepisy dotyczące funkcjonowania LGD. Chce, by były one w większym stopniu powiązane ze strategiami rozwoju lokalnego. Obecnie program Leader finansuje niepowiązane ze sobą inicjatywy takich grup, opracowanie lokalnych strategii ma zapewnić spójność podejmowanych działań i wzajemne ich wzmocnienie.

KE przedstawia projekt stosownych regulacji, teraz inicjatywa ustawodawcza należy do PE i Rady - zaznaczyła europosłanka, przewodnicząca komisji rozwoju regionalnego PE Danuta Huebner podczas piątkowej debaty. Negocjacje między tymi dwoma gremiami potrwają prawdopodobnie jeszcze kilka miesięcy.

Zdaniem Huebner, zmiana jakości życia może nastąpić poprzez innowacje. Jak mówiła, "nie uda się zmobilizować potencjału rozwojowego bez sięgnięcia do energii, która tkwi na dole, bez innowacji społecznych".

Według propozycji KE, lokalne grupy działania będą mogły korzystać z różnych funduszy - m.in. tych, które Polska dostanie w ramach polityki spójności, a nie jak dotychczas tylko z PROW.

Wielu uczestników spotkania, gromadzącego m.in. samorządowców, działaczy LGD i ekspertów wskazywało, że wśród krajów UE program Leader rozwija się najlepiej w Polsce. W naszym kraju działa 366 lokalnych grup działania i 48 grup rybackich. Najwięcej grup - 39 jest w woj. małopolskim. Program działa w naszym kraju od 2004 r. Zwracano także uwagę na duże zbiurokratyzowanie programu, a także marnotrawienie wielu oddolnych inicjatyw. Często zdarza się, że grupy po wykonaniu projektu, nie umieją z niego korzystać. Np. wiele wiejskich świetlic powstałych z inicjatywy LGD stoi pustych.

Dyrektor Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, Piotr Żuber poinformował, że jego resort pracuje z ministerstwem rolnictwa nad przygotowaniem umowy partnerskiej. Sprawa dotyczy m.in. nowego programu Leader. Podkreślił jednak, że konkretne rozwiązania zostaną ujawnione dopiero po zatwierdzeniu unijnego budżetu.

Piątkowe spotkanie w Pałacu Prezydenckim odbyło się w ramach Forum Debaty Publicznej "Potencjał obszarów wiejskiej szansą rozwoju"; poświęcone było możliwościom rozwoju kierowanego przez lokalne społeczności.