Zapowiedziane losowanie wniosków o dofinansowanie inwestycji, złożonych lub wysłanych do ARiMR 16 kwietnia, w żadnym razie nie ma na celu wyłonienia tych rolników, którzy dofinansowanie otrzymają i odrzucenie pozostałych, a jedynie ustalenie kolejności ich złożenia.

Po wyłonieniu kolejności, wnioski będą rozpatrywane na zasadach wcześniej przyjętych w Sektorowym Programie Operacyjnym „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”. Nawet wylosowanie numeru 1 – ego nie gwarantuje zawarcia umowy z ARiMR, jeśli wnioskodawca nie spełnia zawartych w „SPO Rolnictwo” kryteriów i wymogów merytorycznych warunkujących przyznanie refundacji.

Oznacza to, że losowanie kolejności będzie dotyczyło wszystkich wniosków wysłanych przesyłką pocztową, przesyłką kurierską lub dostarczonych osobiście do Oddziałów Regionalnych ARiMR w dniu 16 kwietnia br. W ustalonej w ten sposób kolejności będą one sprawdzane pod względem kompletności. Wczoraj (16 kwietnia) Odziały Regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmowały wnioski od rolników ubiegających się o dofinansowanie inwestycji w gospodarstwach rolnych z puli środków finansowych pozostałych do wykorzystania z SPO – Rolnictwo na lata 2004 – 2006 (razem ok. 230 mln zł).

Zbieranie wniosków przebiegło sprawnie i spokojnie. Wydłużenie w tym dniu czasu pracy Oddziałów Regionalnych oraz możliwość wysyłania wniosków pocztą lub przesyłką kurierską sprawiły, że wszyscy zainteresowani mieli możliwość skutecznego ich złożenia. Do godziny 16.00, przed żadną siedzibą ARiMR nie było kolejek.

Do chwili zamknięcia siedzib Oddziałów Regionalnych ARiMR, rolnicy w całym kraju złożyli osobiście lub przesłali pocztą kurierską 3421 wniosków. Suma oczekiwanego przez nich wsparcia wyrażonego we wnioskach przekroczyła 411 mln zł. Agencja oczekuje jeszcze na wnioski, wysłane w dniu 16 kwietnia za pośrednictwem poczty.

Źródło: ARiMR