Jak poinformował Artur Jewtuszek z lubuskiego oddziału ARiMR w Zielonej Górze, pieniądze w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" z programu PROW na lata 2007-2013 dostępne są jeszcze w ośmiu województwach: lubelskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, opolskim, pomorskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim. Pozostałe województwa wykorzystały już swoje limity.

Łącznie regionalne oddziały Agencji mają do dyspozycji 510 mln zł; pieniądze te należy zakontraktować do końca 2014 r. Po tym terminie niewykorzystane środki Polska będzie musiała zwrócić do budżetu UE.

- W naszym regionie spodziewamy się dużego zainteresowania naborem wniosków i liczymy na to, że uda się wykorzystać całą dostępną kwotę dla Lubuskiego - powiedział Jewtuszek.

Wnioski o przyznanie pomocy będzie można składać osobiście lub przez osobę upoważnioną we właściwym do miejsca prowadzenia działalności rolniczej oddziale regionalnym Agencji lub za pośrednictwem biur powiatowych podlegających oddziałowi. Można je także wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową.

O pomoc mogą ubiegać się m.in. właściciele i dzierżawcy gospodarstw rolnych o powierzchni co najmniej 1 ha użytków rolnych lub nieruchomości służących do prowadzenia produkcji. Informacje dotyczące kryteriów można uzyskać w oddziałach ARiMR, a także na stornie internetowej Agencji.

Pomoc jest udzielana w formie refundacji części poniesionych kosztów inwestycji; jedna osoba nie może jednak otrzymać więcej niż 300 tys. zł. Standardowo poziom dofinansowania wynosi maksymalnie 40 proc. planowanych kosztów. Osoby, które nie ukończyły 40. roku życia, mogą dostać jednak 50 lub nawet 60 proc. planowanych wydatków na modernizację.

- Rolnicy, którzy wcześniej korzystali z tego działania, mogą ubiegać się o kolejne pieniądze. Dotyczy to producentów, którzy nie wykorzystali całego limitu 300 tys. zł. Mogą oni wnioskować o dotację, która po zsumowaniu z wcześniejszymi zamknie się w kwocie 300 tys. zł - wyjaśnił Jewtuszek.

Lubuscy rolnicy pieniądze z tego programu wydawali najczęściej na zakup maszyn i urządzeń do produkcji rolnej - np. kombajnów i ciągników. Inwestowali też w budynki gospodarcze, zakładali plantacje, grodzili pastwiska i pola.

Z PROW 2007-13 w ramach tego działania do producentów rolnych z woj. lubuskiego trafiło już w sumie 134,8 mln zł, a zakontraktowano wnioski opiewające na 140,9 mln zł. Część z nich jest już realizowana.