ARR przeznaczyła na restrukturyzację sektora cukru w Polsce blisko 1,3 mld zł. Ta kwota stanowi 65 proc. jej całych wydatków.

Niespełna 300 mln zł przeznacza na pomoc żywnościową, czyli około 14 proc. swoich wydatków.

Interwencyjne zakupy i sprzedaż produktów pochłania 11 proc. jej budżetu. Na ten cel w 2009 r. wydała 226 mln zł.

Dopłaty do eksportu, czy jak kto woli refundacje wywozowe stanowią 5 proc. wydatków Agencji Rynku Rolnego. Rocznie kwota dotacji wyniosła 99 mln zł.

Rocznie na rolnictwo idzie łącznie z budżetu Polski i unijnego około 48 mld zł.

Porównując wydatki na interwencję oraz na refundacje wywozowe z ogólnymi wydatkami na rolnictwo to te pierwsze stanowią niewielki procent w całej puli kosztów.

Agencja Rynku Rolnego ma pieniądze na działalność z dotacji ministra finansów. Resort prefinansuje jej wydatki, a dopiero potem następuje zwrot z unijnej kasy.

To co ARR wyda na regulację rynków rolnych w dużej mierze zależy od przedsiębiorców i stworzonych im w unijnych rozporządzeniach możliwościach. Komisja Europejska reguluje wypłatę dotacji do eksportu oraz zasady ich pozyskiwania.

Największymi beneficjentami refundacji eksportowych w Europie są Francuzi i Włosi. Polska wyraźnie odstaje od tych krajów pod względem wykorzystania środków finansowych na ten cel.

W 2009 r. ARR wypłaciła 6 tys. zł refundacji wywozowych na rynku zbóż.

Na rynku mięsa wieprzowego Agencja wypłaciła 14 mln zł refundacji do 13 tys. ton mięsa i jego przetworów, kierowanych głównie na rynki USA, Ukrainy i Republiki Korei.

13 mln zł stanowiły jej wydatki na refundacje na rynku wołowiny. ARR dopłaciła do wywozu 11 tys. ton mięsa do Mołdawii, Rosji i Kosowa.

Z kolei na rynku drobiu eksporterzy otrzymali dopłaty do wywozu 203 ton mięsa oraz 38 tys. sztuk jaj wylęgowych i 75 ton produktów z jaj. Na tym rynku wypłacone refundacje wyniosły milion zł. Głównymi kierunkami wywozu jaj wylęgowych i piskląt jednodniowych były Ukraina i Białoruś. Mięso drobiowe wywożono przede wszystkim do Mołdawii, zaś produkty z jaj na Ukrainę i do Serbii.

Na rynku mleka w eksporcie z refundacją dominowało mleko w proszku, które przedsiębiorcy sprzedawali do Rosji, Algierii i Meksyku. ARR wypłaciła 28 przedsiębiorcom blisko 20 mln zł dopłat eksportowych.

źródło: farmer.pl