To jedna z planowanych zmian w systemie dopłat bezpośrednich po 2020 roku.

Obecnie gospodarstwa otrzymują w ramach płatności dla małych gospodarstw tyle, ile otrzymywałyby, wnioskując o wszystkie rodzaje płatności – do 1250 euro, są też zwolnione z obowiązków zazielenienia i cross compliance, nie podlegają zatem kontroli pod tym względem.

W przyszłości nie będzie już takiej formy wsparcia, będzie natomiast możliwość stosowania płatności ryczałtowej, tzn. przeznaczania pewnej określonej wyliczonej kwoty dla mniejszych gospodarstw – w zależności od tego, jakie gospodarstwa zostaną za takie uznane. Czyli ryczałt dla gospodarstwa liczącego 1 ha mógłby być taki, jak dla gospodarstwa mającego np. 3 ha.

Nie podano, jakie gospodarstwa będą mogły być uważane za „małe”.