W sobotę w Racławicach odbyła się konferencja "Propozycje PROW 2014-2020 dotycząca małych gospodarstw rolnych", współorganizowana przez Małopolską Izbę Rolniczą oraz Sejmik Województwa Małopolskiego. Wzięli w niej udział przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa – minister Stanisław Kalemba i wiceminister Zofia Szalczyk, a także minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Jak mówi Marek Lenczowski, przedmiotem dyskusji było to, co uznać za małe gospodarstwo: czy jest to gospodarstwo małe z uwagi na powierzchnię, czy raczej uzyskiwane dochody? Z każdego podejścia wynika inne traktowanie.

- Staraliśmy się zgłaszać uwagi do programu PROW, zwłaszcza jeśli chodzi o kryteria dostępu, jak również w sprawie polityki socjalnej, żeby również coś mogło być do wykorzystania dla terenów wiejskich, np. dotacje dla małych przedszkoli, pomoc dla osób w podeszłym wieku, żeby nie musiały być przenoszone do instytucji opiekuńczych, tylko żeby mogły być dotacje w ich siedlisku - mówi Marek Lenczowski.

Jak zapewnia, propozycje spotkały się z zainteresowaniem ministrów.

Wkrótce spodziewana jest trzecia wersja PROW 2014-2020.

– Nowa perspektywa finansowa WPR stwarza nowe możliwości podziału środków. W ramach PROW 2014-2020 jednym z priorytetów jest wsparcie dla małych gospodarstw rodzinnych – powiedział podczas konferencji minister Kalemba.