ARiMR przyjmowała do 25 lutego 2019 r. wnioski o przyznanie pomocy na "Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych".

Więcej: Można składać wnioski o pomoc z PROW na inwestycje chroniące przed azotanami

Do 25 lutego zarejestrowano 1259 wniosków na kwotę 95,98 mln zł – podała agencja, zastrzegając, że nie są to dane ostateczne, bo mogą jeszcze wpłynąć wnioski złożone za pośrednictwem poczty.

Przeciętny wniosek opiewa więc na trochę ponad 76 tys. zł.

Maksymalna wysokość wsparcia wynosi natomiast 100 tys. zł, przy czym nie może przekraczać 50% kosztów kwalifikowalnych (60% w przypadku inwestycji realizowanej przez "młodego rolnika").

Pomoc będzie przysługiwać według kolejności ustalonej przy zastosowaniu kryteriów wyboru operacji. Informację o kolejności przysługiwania pomocy w województwie mazowieckim i łącznie w pozostałych województwach poda prezes ARiMR, nie później niż w terminie 50 dni od dnia upływu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy.

Spodziewano się, że beneficjentów tego działania będzie 1600.

Budżet przeznaczony  na realizację „Inwestycji w gospodarstwach położonych na obszarach OSN” to 145 666 444,74 zł, dotąd wykorzystano 2,13 proc. limitu.

Jak szacowano, rolnicy na budowę płyt obornikowych i zabezpieczeń pasz soczystych wydadzą około 1 mld 120 mln zł.