Świętokrzyscy rolnicy ostrożnie podchodzą do programów rolnośrodowiskowych, które wspierają ochronę środowiska oraz krajobrazu wsi. Na około 100 tys. gospodarstw w regionie skorzystało z nich tylko 8 tys. Niektórzy rolnicy złożyli po kilka wniosków.

- Dopłat na łączną kwotę 41 mln zł w ciągu roku było ponad 12 tys. Rolników odstraszają od tej formy pomocy dość skomplikowane procedury. Jednak ci, którzy decydują się na złożenie wniosku, najczęściej robią to ponownie. Pieniądze najczęściej dostają za ograniczenia nawożenia azotem, sianie na zimę poplonu zapobiegającego wysuszeniu gleby, opóźnianie terminu koszenia łąk i koszenie siana "od środka", co umożliwia ptakom i zwierzętom ucieczkę - poinformował Szałda, koordynator Sekcji Ekologii i Ochrony Środowiska ŚODR w Modliszewicach.

W regionie świętokrzyskim widać już efekty programów rolnośrodowiskowych. W ostatnich kilku latach odnowiły się siedliska zagrożonych wyginięciem ptaków, m.in. czajki, rycyka i derkacza - głównie na obszarach Natura 2000. W powiecie opatowskim odnowiono uprawy prosa gierczyckiego, na południu regionu wspierane są też hodowle koni małopolskich, konika polskiego i polskiego bydła czerwonego.

- Obecnie prowadzimy cykl spotkań z rolnikami, których przekonujemy do prowadzenia gospodarstw ekologicznych z wykorzystaniem programów rolnośrodowiskowych. Zainteresowanie tego typu wsparciem może się zwiększyć - dodał Szałda.

Programy rolnośrodowiskowe obejmują dziewięć pakietów: rolnictwo zrównoważone, rolnictwo ekologiczne, ekstensywne trwałe użytki zielone, ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000 i poza tymi obszarami, ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych, zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin i zwierząt w rolnictwie, ochrona gleb i wód, strefy buforowe.

Dopłaty rolnośrodowiskowe są wypłacane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wnioski o nie są przyjmowane w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 15 marca do 15 maja br. Rolnicy mogą bezpłatnie konsultować wypełnione wnioski w Świętokrzyskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach i w jego biurach terenowych.