Jak informowaliśmy, ARiMR przedłużyła o miesiąc nabór wniosków na "Modernizację gospodarstw rolnych (obszar D)" oraz "Restrukturyzację małych gospodarstw". Teraz można je składać już nie do 29 maja, a do 30 czerwca.

Więcej: ARiMR wydłuża nabory na modernizację i restrukturyzację gospodarstw

 

A ile wniosków złożyli dotąd rolnicy w ramach tych „dwóch popularnych naborów”, jak to określano?

Jak już pisaliśmy, jest problem z uzyskaniem odpowiedzi na to pytanie.

Więcej: Jaka pomoc po suszy? Ile wniosków z PROW na „Restrukturyzację” i „Modernizację”? 

Jak się w końcu dowiadujemy, nabory nie wydają się wcale być takie popularne, jak jeszcze niedawno bywało. Jak informuje ARiMR, do 28 maja dla poddziałania "Restrukturyzacja małych gospodarstw" Agencja zarejestrowała 2 391 wniosków, a w ramach "Modernizacji gospodarstw rolnych" (obszar D – związany z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu) do Agencji wpłynęły 1 622 wnioski o przyznanie pomocy.

Zatem wydłużenie terminu przyjmowania wniosków nie było bez przyczyny.

Dotychczas w ramach PROW 2014-2020 na „Modernizację” zawarto 29 334, a na „Restrukturyzację” - 29 922 umowy.