Komisja Finansów Publicznych zdecydowała zaopiniować negatywnie wszystkie poprawki  zgłoszone do rządowej propozycji, w tym tę dotyczącą pozostawienia w budżetach wojewodów 87  785 000 zł  z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na melioracje wodne.

- Poprawka ta zmierza do tego, aby przywrócić wojewodom środki na meliorację, które łaskawie rządząca nam koalicja zabiera, czyli zmniejsza te, które ustaliliśmy w ustawie budżetowej na rok 2013 – zabrał głos przed głosowaniem poseł Romuald Ajchler. - Panie premierze, panie ministrze, zwracam się do ministra rolnictwa, jest to jedyna okazja, dzisiejsze warunki na to wskazują, aby środki przeznaczone na meliorację były efektywnie wykorzystane. Efektywnie, to znaczy nie wtedy, kiedy występuje powódź, i nie wtedy, kiedy zastanawiamy się, co zrobić, aby tym zjawiskom przeciwdziałać. Panie ministrze, godząc się na obniżenie tych środków, jaki cel chce pan osiągnąć?

Odpowiedź ministra Kalemby była krótka.

- Te środki nie są zabrane, tylko będą przesunięte na realizację tych zadań na rok 2014 - wyjaśnił.

Sejm poprawkę odrzucił. Głosowało 311 posłów. Za oddało głos 38 posłów, przeciwnego zdania było 270 posłów, 3 posłów wstrzymało się od głosu.