"W związku z założonym w projekcie niniejszego rozporządzenie przedłużeniem jego obowiązywania do dnia 30 czerwca 2014 roku, a także planowanym rozszerzeniem możliwości udzielania gwarancji de minimis o spłatę kredytów inwestycyjnych, planuje się udzielenie gwarancji na de minimis obejmujących spłatę kredytów obrotowych na kwotę 3,5 mld zł oraz gwarancji de minimis obejmujących spłatę kredytów inwestycyjnych na kwotę 0,5 mld zł" - napisano w ocenie skutków regulacji projektu rozporządzania Ministerstwa Finansów.

"Jednocześnie szacuje się, że docelowo planowana kontynuacja do końca 2015 roku udzielania przez BGK pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów zaciąganych przez mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców, może zaskutkować udzieleniem przez BGK gwarancji de minimis w latach 2013-2015, w łącznej kwocie 22 mld zł" - dodano.

W ramach kwoty gwarancji 22 mld zł, resort finansów prognozuje, że BGK udzieli gwarancji obejmujących spłatę kredytów obrotowych na kwoty: 7,5 mld zł w roku 2013, 7,5 mld zł w roku 2014 oraz 5 mld zł w 2015 roku.

Gwarancje spłaty kredytów inwestycyjnych w latach 2014-2015 mają się zamknąć w łącznej kwocie 2 mld zł.

Według stanu na koniec września BGK udzielił gwarancji de minimis 20 tysiącom firm na kwotę ok. 4,2 mld zł, co przełożyło się na kredyty obrotowe o szacunkowej wartości 7,2 mld zł.

Zmiany w programie gwarancji były zapowiadane na początku października przez wicepremiera i ministra finansów Jacka Rostowskiego oraz prezesa BGK Dariusza Kacprzyka.

Kacprzyk twierdził wówczas, że BGK może być za miesiąc gotowe od rozszerzenia programu gwarancji.