"11 lipca 2018 r. kraje członkowskie osiągnęły porozumienie ws. projektu budżetu UE na 2019 r. Propozycje zostały oparte na bardzo ostrożnych założeniach, z uwzględnieniem obecnego tempa realizacji projektów w państwach członkowskich. Porozumienie jest podstawą do dalszych negocjacji z Parlamentem Europejskim (PE)" - napisano w komunikacie MF.

Ministerstwo przypomniało, że 23 maja 2018 r. Komisja Europejska opublikowała projekt budżetu UE na 2019 r. W środę, na posiedzeniu Komitetu Stałych Przedstawicieli Państw Członkowskich (COREPER) kraje członkowskie porozumiały się w sprawie stanowiska Rady UE do tego projektu.

Według MF dla Polski istotne było wypracowanie takich rozwiązań, które zapewnią odpowiednie środki w budżecie UE na 2019 r. i pozwolą na sprostanie nowym wyzwaniom stojącym przed UE, oraz na pełną realizację dotychczasowych polityk unijnych (głównie Polityka Spójności i Wspólna Polityka Rolna). Wyjaśniono, że propozycje finansowe oparto na ostrożnych założeniach, z uwzględnieniem obecnego tempa realizacji projektów w państwach członkowskich.

"Dzięki aktywnej postawie Polski (największego beneficjenta budżetu UE) oraz innych krajów UE, udało się zapobiec zmniejszeniu środków w polityce spójności. Rada zgodziła się na zaproponowaną przez KE wysokość środków na projekty finansowane z polityki spójności (niewielkie zmiany mają charakter techniczny). Zagwarantowane zostały także środki na zapobieganie kryzysom na południowych i wschodnich granicach UE" - podkreślono.

MF zaznaczyło, że Polska poparła przedłożony kompromis jako dobrą podstawę do dalszych jesiennych negocjacji z PE. Dodano, że na posiedzeniu Komitetu udało się również wypracować wspólną deklarację, która zobowiązuje KE do zaprezentowania zmian w budżecie UE w trakcie 2019 r. Ma to nastąpić w przypadku znaczącego przyspieszenia realizacji projektów przez państwa członkowskie.

Ministerstwo informuje, że obecna zgoda Rady UE ma jedynie charakter polityczny. Formalna akceptacja nastąpi bowiem na przełomie sierpnia i września (po upływie 8-tygodni przewidzianych na opiniowanie przez parlamenty narodowe). Po przyjęciu stanowiska przez Radę UE, stanowisko przyjmuje PE (pod koniec października). Następnie rozpoczyna się tzw. procedura pojednawcza (21 dni). Po jej pozytywnym zakończeniu Rada UE i PE będą mieć 14 dni na formalne przyjęcie budżetu UE na kolejny rok (przełom listopada i grudnia).