- Uprzejmie proszę aby FARMER wyjaśnił sprawę wynikającą z wypełniania aktualnego wniosku na dopłaty bezpośrednie i konsekwencji z tym związanych – poprosił czytelnik. - W związku z tym, iż prowadzę gospodarstwo o powierzchni większej niż 15 ha gruntów ornych, aby uzyskać pełne płatności muszę wykazać się powierzchnią proekologiczną EFA. Potrzebuję około 1,5 ha takiej powierzchni i w związku z tym planuję spełnić ten wymóg zasiewem poplonu ścierniskowego tzn. po zebraniu pszenicy do 20 sierpnia planuję zasiew poplonu z gorczycy i pszenicy (5 ha). W związku z tym, iż w kolejnym roku nie mogę uprawiać w plonie głównym takiej uprawy jak poplon, chciałbym się dowiedzieć, czy w moim przypadku nie mogę uprawiać w następnym roku:  pszenicy, gorczycy, mieszanki pszenicy i gorczycy czy wszystkich trzech upraw. Aktualnie niestety pracownicy ARiMR nie są w stanie odpowiedzieć na to pytanie, stąd moja prośba do „Farmera”.

Przekazaliśmy pytanie czytelnika do Ministerstwa Rolnictwa. Wyjaśnia ono:

„Zgodnie z § 8 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie obszarów uznawanych za obszary proekologiczne oraz warunków wspólnej realizacji praktyki utrzymania tych obszarów (Dz. U. poz. 354) w przypadku międzyplonów, za obszary proekologiczne uznaje się obszary, które zostały utworzone przez wsiewki trawy w uprawę główną albo wysianie mieszanki składającej się co najmniej z dwóch gatunków roślin z następujących grup roślin uprawnych: zboża, oleiste, pastewne, bobowate drobnonasienne, bobowate grubonasienne, miododajne – z wyłączeniem mieszanki złożonej wyłącznie z gatunków zbóż.

Mieszankę należy wysiać w terminie :

– od dnia 1 lipca do dnia 20 sierpnia i utrzymywać co najmniej do dnia 1 października

– w przypadku międzyplonu ścierniskowego albo – od dnia 1 lipca do dnia 1 października

i utrzymywać co najmniej do dnia 15 lutego – w przypadku międzyplonu ozimego. Jednocześnie, mieszanek tych nie utrzymuje się jako uprawy w plonie głównym w roku następującym po roku jej wysiania. Oznacza to, że w przypadku wysiewu mieszanki składającej się z gorczycy i pszenicy, nie można utrzymywać jej jako uprawy w plonie głównym w roku kolejnym. Zakaz ten dotyczy wyłącznie mieszanek, a nie pojedynczych gatunków roślin.

Ponadto rolnik deklarujący jako obszar proekologiczny międzyplony, zobowiązany jest do dołączenia do wniosku o przyznanie płatności, informacji o gatunkach roślin uprawianych na tych obszarach.”