Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw", które finansowane jest ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. Na takie wsparcie przeznaczono w tym roku ponad 2,5 miliarda zł. W pierwszym tygodniu naboru blisko 1,2 tys. "mikroprzedsiębiorców" złożyło w ARiMR swoje wnioski o przyznanie pomocy na tworzenie nowych miejsc pracy na wsi. Łączna kwota wsparcia, o jakie się ubiegają, wynosi 249 mln zł.

Dotychczas, w ramach przeprowadzonych w 2009 i 2010 roku naborów wniosków, dofinansowanie otrzymało prawie 5 tys. firm.

W ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” od 27 września do 14 października 2011 roku można też składać wnioski o przyznanie pomocy na inwestycje związane z wytwarzaniem biogazu rolniczego lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego. Następnie od 17 października do 4 listopada 2011 roku swoje wnioski o pomoc mogą składać wszyscy, którzy planują inne inwestycje niż związane z wytwarzaniem biogazu lub energii elektrycznej.

Na wsparcie z działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” w 2011 roku jest około 365 milionów złotych.

Dotychczas ARiMR przeprowadziła trzy nabory wniosków o przyznanie pomocy z działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", kolejno w latach 2008, 2009 i 2010 r. Spośród złożonych wtedy wniosków Agencja podpisała około 8,8 tys. umów o dofinansowaniu inwestycji na łączną kwotę 760,6 mln złotych, czyli około 55 proc. budżetu przeznaczonego na taką pomoc z PROW 2007 - 2013.