Dzięki takiemu wsparciu do tej pory powstało 76 nowych zakładów przetwórczych, a 408 zostało rozbudowanych. Niemal wszyscy przedsiębiorcy, którzy otrzymali wsparcie z ARiMR, zainwestowali także w wyposażenie swoich zakładów w nowoczesne i wydajne maszyny czy też urządzenia produkcyjne oraz linie technologiczne. Pieniądze otrzymane z Agencji zostały także przeznaczone na poprawienie jakości wytwarzanych produktów oraz zwiększenie kontroli nad bezpieczeństwem żywności. Biorąc pod uwagę, że średni poziom dofinansowania wynosi około 40 proc. kosztów kwalifikowalnych, wielu przedsiębiorców nie zdecydowałoby się na przeprowadzenie inwestycji bez wsparcia.

Inwestycje takie są bardzo potrzebne, bo dzięki nim przedsiębiorcy mogą taniej produkować przetwory wysokiej jakości i w ten sposób konkurować z innymi europejskimi i światowymi producentami.

Korzystając ze wsparcia ze środków z działania "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" w ramach PROW na lata 2007-2013 największe inwestycje o wartości około 1,2 miliarda zł zrealizowały zakłady zajmujące się przetwórstwem mięsa. Otrzymały one z ARiMR 283 mln zł dofinansowania, co stanowiło  około 27% pomocy wypłaconej dla całej branży rolno-spożywczej. Równie chętnie ze wsparcia  korzystały firmy z branży owocowo-warzywnej. Agencja wypłaciła im 224 mln zł. Dalsze miejsca w tym rankingu zajęły przedsiębiorstwa zajmujące się przetwórstwem mleka - blisko 150 mln zł dofinansowania oraz firmy prowadzące sprzedaż hurtową - około 140 mln zł wsparcia.

Dotychczas ARiMR przeprowadziła pięć naborów wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" w ramach PROW na lata 2007-2013. O wsparcie mogły ubiegać się mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie firmy, a także podmioty zatrudniające do 750 osób i których obrót nie przekracza równowartości 200 mln euro rocznie. Maksymalna wartość dofinansowania mogła wynieść nawet 50 mln zł w przypadku podmiotów skonsolidowanych, w przypadku innych firm było to 20 mln zł. Całkowita kwota wsparcia nie mogła przekroczyć 25 proc., 40 proc. lub 50 proc. wszystkich kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację inwestycji i była uzależniona od statusu przedsiębiorstwa oraz od tego, jaką prowadziło działalność i czy zaopatrując się w surowce, realizują korzyści dla producentów rolnych.

Środki finansowe, które są wypłacane przez ARiMR w ramach działania "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej", przyczyniły się zapewne do tego, iż obecnie przemysł rolno-spożywczy należy do najszybciej rozwijających się dziedzin gospodarki w Polsce. Wartość sprzedaży wytwarzanych przez ten przemysł produktów wynosi 15 proc. całej produkcji przemysłowej.