Podczas spotkania Stanisław Tomczyszyn przedstawił główne założenia  programu „Mój Rynek". Rozporządzenie umożliwiające finansowanie programu ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) weszło w życie 23 lipca. Zgodnie z  nim o dofinansowanie mogą ubiegać się gminy i związki międzygminne, jednak pomoc będzie przyznawana tylko na targowiska usytuowane w miejscowościach liczących do 50 tys. mieszkańców. Poziom dofinansowania ma wynosić maksymalnie 75 proc. kosztów kwalifikowalnych inwestycji. W sumie w ramach programu „Mój rynek" na terenie całego kraju ma powstać blisko 100 nowych targowisk, a kolejne 200 istniejących ma być wyremontowanych.

Zarząd Województwa Lubuskiego szacuje, że na naszym terenie nowoczesne oblicze zyskać powinno kilkanaście targowisk. Stanisław Tomczyszyn wymienił m.in. Szprotawę, Lubsko, Kożuchów, Gozdnicę czy Strzelce Krajeńskie i Ośno Lub. Włodarze tych miejscowości już wyrazili chęć sięgnięcia po pieniądze z programu. Dokładna kwota przyznanych pieniędzy dla lubuskiego to 7 466 391 zł (1 929 300 euro). Tomczyszyn dodał, że inwestycje związane z modernizacją czy budową targowisk są bardzo kosztowne między innymi ze względu na konieczność dostosowania ich do obowiązujących norm sanitarno-weterynaryjnych i zwykle nie przynoszą dochodów do budżetu gminy. W związku z tym, zasadne jest wsparcie realizacji targowisk ze środków wspólnotowych.