Według stanu na 31 grudnia 2019 r. Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze przyjęły 10 126 wniosków na łączną wnioskowaną kwotę dofinansowania wynoszącą 20 588 826,32 zł.

Jak z tego wynika, rolnicy otrzymali dotychczas tytułem zwrotu jedną piątą zainwestowanej w wapnowanie kwoty.

Więcej: Wapnowanie w zawieszeniu

Czy i jak dotacje do wapnowania wpłynęły na ceny nawozów wapniowych?

Jak poinformował minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski, odpowiadając na interpelację poselską, porównując „średnie ceny za 1 dt nawozów wapniowych w 4 kwartale 2019 r. i w lutym 2020 r. należy stwierdzić, że średnie ceny nawozów wapniowych ulegały wahaniom, od 8 zł do 55 zł za 1 dt nawozu wapniowego.”

W zależności od rodzaju nawozu wapniowego, w niektórych województwach średnie ceny nawozów wapniowych pozostały na tym samym poziomie – tak było w województwach: małopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim i zachodniopomorskim.

W województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, łódzkim, mazowieckim, opolskim, pomorskim, śląskim, zachodniopomorskim ceny  „nieznacznie o kilka złotych wzrosły”.

Natomiast „tylko w województwie wielkopolskim średnie ceny wzrosły 2 – 3 krotnie.”

Jednak w województwach: lubelskim, łódzkim, opolskim, podkarpackim, warmińsko-mazurskim – średnie ceny nawozów wapniowych nieznacznie spadły.

„W związku z wahaniami średnich cen nawozów wapniowych, uprzejmie informuję, że będę w dalszym ciągu analizował przekazywane przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie dane, aby w sytuacji sygnalizowanych nadużyć podjąć działania zapobiegające wzrostowi cen nawozów wapniowych, a tym samym jak dotychczas zabezpieczyć interes rolników przed nieuczciwymi praktykami firm uczestniczących w obrocie nawozami wapniowymi” – zapewnił minister i dodał, że do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie wpłynęły skargi albo sygnały o nieuczciwych praktykach firm pośredniczących w sprzedaży nawozów wapniowych.

Minister poinformował też o zamiarze przedłużenia dofinansowania wapnowania: „Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi planuje uruchomienie w ramach środków na lata 2021-2027 tzw. ekoprogramu dotyczącego wapnowania gleb (tj. jednorocznej płatności w ramach I filaru WPR).

W chwili obecnej przygotowana została propozycja ekoprogramu ukierunkowanego na potrzebę wapnowania gleb, a pierwsze konsultacje ze środowiskiem rolniczym m.in. tej propozycji odbyły się w dniu 26 lutego 2020 r. podczas pierwszego spotkania Zespołu wspierającego prace w zakresie projektowania rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa ze środków europejskich na lata 2021-2027. Dalsze etapy dyskusji i konsultacji społecznych skoncentrowane będą na wybranych szczegółowych tematach polityki rolnej po 2021 r.”