Do nieformalnego spotkania doszło 26 - 28 maja br. Kalemba omówił, jakie sprawy były poruszane na nim i jaki jest stan rozmów na dziś.

Bliski jest kompromis w sprawie Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014-2020. - Głosy płynące ze spotkania w Dublinie, mówią, że w czerwcu Parlament Europejski przyjmie ramy finansowe na przyszłą siedmiolatkę - powiedział minister rolnictwa. W spotkaniu z ministrami wziął udział przewodniczący parlamentarnej komisji rolnej Paolo De Castro.

Jest szansa na to, że Polska obroni SAPS, czyli obecną metodę realizacji wypłat bezpośrednich. Wspiera nas w tym Grupa Wyszehradzka. - Czas pokaże - mówi minister.

Jest zgoda na to wśród ministrów rolnictwa UE, żeby część płatności powiązać z produkcją - chodzi o 12 proc. pieniędzy przeznaczonych w kopercie finansowej na dopłaty. Dalej wychodzi francuskie stanowisko - nad Sekwaną chcą, żeby nawet 15 proc. dopłat powiązać z produkcją. Jednak Polska chce, żeby kraje członkowskie decydowały o tym, z jakimi uprawami łączyć wspomniane dopłaty. Spornym pozostaje tytoń, na który nie chce zgodzić się Komisja Europejska. Sprawa w zawieszeniu.

Polska nadal opowiada się za przeznaczeniem kolejnych - 3 proc. płatności do gruntów rolnych - na tzw. własne białko. W ten sposób nasz rząd chce wspierać uprawy roślin białkowych (motylkowatych).

- Nie obronimy kwot mlecznych - powiedział Stanisław Kalemba. Kwoty cukrowe? Minister chciał wydłużenia ich funkcjonowania na wiele lat. Będą obowiązywać do 2017 roku. Takie zresztą jest stanowisko ministrów rolnictwa Unii Europejskiej.

Z kolei na zazielenienie, czyli obszary proekologiczne będzie przeznaczonych 5 proc. gruntów. Zazielenienie będzie dotyczyło także upraw motylkowatych.

Pod koniec czerwca ministrowie rolnictwa spotkają się ponownie. W dniach 24 - 25 czerwca będą rozmawiali o przyszłej WPR w Luksemburgu.