Oto treść wpisu

"Dobre wykorzystanie unijnych środków

Nic tak dobrze Rodakowi nie robi, jak rzucenie współplemieńcowi kłody pod nogi. Krzywdzące i niesprawiedliwe jest zamieszczone ostatnio w jednym z dzienników stwierdzenie, że <unijne pieniądze wyłudzają u nas głównie rolnicy>.

I choć dziennikarz podaje szereg <okoliczności łagodzących>, to jednak posługuje się terminem jednoznacznym, a następnie stwierdza, że to pracownicy firm doradczych fałszują dokumenty i nienależnie pobierają pieniądze. Rozdwojenie jaźni, czy przemyślane działanie?

Ludzka natura jest ułomna. W każdej społeczności są czarne owce. Czy jednak nieprawidłowości, w tym w działaniach firm doradczych, w liczbie 1812 przypadków uprawniają do takich stwierdzeń? Przecież chodzi o ponad 1,358 miliona beneficjentów! Czyli mówimy o niecałym 0,9 proc.!

A może więcej szacunku dla ludzi ciężko pracujących na roli? Wszak większość z nas stamtąd wyszła, choć niektórzy zapominają już o tym dnia następnego.

Pamiętajmy także o tym, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest największą unijną agencją płatniczą. Od początku realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 przyjęła ok. 6 mln wniosków, a od początku swojego istnienia przekazała na rozwój wsi i obszarów wiejskich oraz wsparcie sektora rolno-spożywczego i rybackiego ok. 188,2 mld zł."