Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk przedstawił dziś, podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, informacje na temat budżetu dla Polski w części odnoszącej się do rolnictwa (WPR) i rozwoju obszarów wiejskich (Polityka Spójności UE) na lata 2023-2027 - czytamy w informacji na stronie resortu.

– Decyzja o wykorzystaniu mechanizmu elastyczności miedzy filarami WPR skutkować będzie transferem ponad 1,9 mld euro ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) na płatności bezpośrednie. Po transferze na finansowanie płatności bezpośrednich w latach 2023-2027 dostępne będzie ponad 17,3 mld euro, a na wsparcie rozwoju obszarów wiejskich blisko 4,7 mld euro – poinformował wicepremier.

Szef resortu przypomniał też, że pierwotna alokacja środków budżetu UE na sfinansowanie płatności bezpośrednich w Polsce w latach 2023-2027 wynosiła nieco ponad 15,4 miliarda euro. Pierwotna alokacja na sfinansowanie w tym samym okresie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich ze środków funduszu EFRROW (II filar WPR) wynosiła 6,6 mld euro.

Zgodnie z przepisami UE wydatki na rozwój obszarów wiejskich dofinansowane będą z budżetu krajowego kwotą ponad 3,1 mld euro.

– Całkowity budżet na rozwój obszarów wiejskich, czyli środki UE i współfinansowanie, wyniesie prawie 7,8 mld euro – podkreślił wicepremier Henryk Kowalczyk .

Minister rolnictwa podał również dane dotyczące w planach przeznaczenia środków na poszczególne instrumenty interwencji, w ramach przyszłego Planu strategicznego WPR. Jak czytamy w komunikacie MRiRW:

"W przypadku płatności bezpośrednich większość środków (45%) skierowane będzie na podstawowe wsparcie dochodu. Kolejne pozycje to: ekoschematy (27% środków), płatności związane z produkcją (15%) oraz płatność redystrybucyjna (11%).

W przypadku interwencji II filara WPR znaczące pozycje stanowić będą płatności ONW (ponad 20% środków publicznych), płatności rolno-środowiskowe (ponad 11%), inwestycje poprawiające konkurencyjność gospodarstw (niecałe 9%), LEADER (również niecałe 9%), premie dla młodych rolników (ponad 7%) i wsparcie infrastruktury na obszarach wiejskich (5,6%)."

– Jeżeli chodzi o środki polityki spójności to w ramach programów realizujących nową Umowę Partnerstwa szacuje się, że na działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich przeznaczonych zostanie ok. 10 mld euro, w formie dedykowanych instrumentów we właściwych programach krajowych i regionalnych realizujących politykę spójności. Oznacza to prawie dwukrotny wzrost w porównaniu z perspektywą finansową 2014-2020 – dodał wicepremier Henryk Kowalczyk.

Zaznaczył również, że rozwój obszarów wiejskich będzie wspierany także ze środków Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności, których wykorzystanie zostało przedstawione w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO).

– Dzięki temu więcej środków z mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej, z PROW będzie mogło być skierowanych bezpośrednio do rolnictwa, a nie na infrastrukturę techniczną – wyjaśniał wicepremier.

Henryk Kowalczyk przedstawił również informację o krajowych instrumentach wsparcia dla rolnictwa przewidzianych na lata 2021-2027. Chodzi o zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego do produkcji rolniczej, dopłaty do składek ubezpieczeniowych, środki przeznaczane na pomoc w związku z ASF, czy dopłaty do materiału siewnego.

W dzisiejszym posiedzeniu Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi uczestniczył również komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski, który omówił z kolei założenia Europejskiego Zielonego Ładu.

O wyzwaniach stojących przed polskim rolnictwem, a także swoich strategicznych planach do realizacji w resorcie rolnictwa, będzie mówił, niedawno powołany na to stanowisko Henryk Kowalczyk, który weźmie czynny udział w części inauguracyjnej wydarzenia.

Bądźcie z nami tego dnia w Warszawie lub na łączach online!

Udział jest bezpłatny, konieczna jest wcześniejsza rejestracja.