Sawicki zaznaczył, że ma duże zastrzeżenia prawne do stosowania modulacji dopłat bezpośrednich. Minister mówiąc o zastrzeżeniach prawnych wskazał na modulację dotyczącą mniejszych gospodarstw rolnych.

W 2012 r. nie zmienią się kwoty dopłat z krajowego budżetu dla rolników otrzymujących do 5 tys. euro płatności bezpośrednich. Dobrowolne
ograniczanie dopłat bezpośrednich na rzecz funduszy na rozwój wsi - tzw. modulacja - dotyczy gospodarstw otrzymujących płatności powyżej 5 tys. euro.

W grupie gospodarstw otrzymujących od 5 do 300 tys. euro redukcja dopłat wynosi 10 proc. - tłumaczył posłom Plocke. W grupie otrzymującej powyżej 300 tys. euro redukcja wyniesie 14 proc. Dotyczy to 240 gospodarstw w kraju, a kwota redukcji w tej grupie to 1,1 mln euro - podał.

W przypadku płatności dotyczących upraw polowych - zbóż, roślin oleistych, roślin wysokobiałkowych - modulacja będzie dotyczyła gospodarstw powyżej 25 hektarów - tłumaczył Plocke. Przykładowo podał, że gospodarstwo o powierzchni 50 ha będzie miało redukcję płatności z budżetu krajowego o 594 euro, o powierzchni 100 ha o 1689 euro, 500 ha o 10 446 euro, a przy tysiącu hektarów o 21 392 euro.

Marek Sawicki podczas Agrotechu po raz kolejny skrytykował reformy Wspólnej Polityki Rolnej.

Podkreślił, że płatności bezpośrednie do gruntów nie mogą być oderwane od produkcji.