5 lutego Sejm przyjął przygotowany przez MRiRW projekt ustawy o płatnościach w ramach systemu wsparcia bezpośredniego. Dwa dni później projekt ustawy przyjął Senat. Do ustawy zostanie wydane 19 aktów wykonawczych. - Projekt ustawy o płatnościach bezpośrednich udało nam się przeprowadzić w trybie pilnym, mimo narzekań, że Sejm miał mało czasu. Wynik glosowania w tej sprawie mnie zaskoczył, gdyż opozycja nie miała do naszych propozycji większych zastrzeżeń - komentuje Marek Sawicki. - Ukończony mamy też projekt ustawy wdrażającej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich do polskiego systemu prawnego - dodaje. Do tej ustawy zostanie wydane około 35 aktów wykonawczych.

W Sejmie toczą się również prace nad projektem ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności. - Zarówno PROW, jak i rozwój lokalny to bardzo istotne kwestie, więc chciałbym, aby na najbliższym posiedzeniu Sejmu obie sprawy zostały przeprowadzone - zaznacza szef MRiRW. Zwraca także uwagę, że „po ośmiu latach udało się wreszcie przepchnąć przez Rząd ustawę o wspólnotach gruntowych, która ma szczególne znaczenie dla rolników w Polsce Południowo-Wschodniej".

Do najważniejszych wyzwań stojących obecnie przed MRiRW, Marek Sawicki zalicza też kwestie związane ze sprzedażą bezpośrednią i obrotem ziemią. - Sprzedażą bezpośrednią jest zainteresowanych ok. 15 proc. wszystkich polskich gospodarstw. Dzięki temu mogłyby szybciej się rozwijać, dostarczając konsumentom w kraju i za granicą dobre przetwory. Sprawa obrotu ziemią jest równie ważna. Obie kwestie chcemy w najbliższym czasie przeprowadzić przez parlament. Jestem w kontakcie z marszałkiem Sejmu i szefami klubów PO i PSL, liczę na ich pomoc i współpracę. Po wprowadzeniu wspomnianych regulacji w życie, będziemy mieli dobre instrumentarium prawne, do tego aby nowy PROW można było w nadchodzących latach racjonalniej i sprawniej wykorzystać- podkreśla szef resortu rolnictwa.

Zapytany o ostatnie protesty rolników, minister odpowiada: - Oczekiwania rolników są bardzo wysokie. Natomiast trzeba zdawać sobie sprawę, że to nie skąpstwo resortu rolnictwa powoduje, że nie mamy szybkiego porozumienia w tej sprawie. Barierą są ograniczenia prawne. Część rolników chciałby np. blokady importu wieprzowiny. Tylko, gdzie w takiej sytuacji wyślemy ponad 40 proc. nadwyżki produkcji drobiarskiej? Nie możemy tworzyć blokad i zakazów wewnątrz Unii Europejskiej. Poza tym, jeśli rzeczywiście byśmy się na to zdecydowali, to ze strony innych państw Wspólnoty spotkałoby nas to samo, co zważywszy na fakt, że o wielu lat jesteśmy jako kraj dużym eksporterem żywności, byłoby skrajnie niekorzystne - ocenia Sawicki. Warto przypomnieć, że w zeszłym roku polskie firmy sprzedały za granicą żywność wartą 21 mld euro. W temacie legislacji minister rolnictwa wskazuje jeszcze na projekt ustawy o Funduszu Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych. - Celem projektowanej ustawy jest stworzenie możliwości prawnych gwarantujących producentom rolnym stabilizację dochodów w produkcji rolnej w przypadku znacznego obniżenia przychodów z produkcji rolniczej lub w przypadku baraku zapłaty za zbyte produkty rolne od podmiotu, który stał się niewypłacalny - tłumaczy szef MRiRW. Obecnie w Polsce nie występują ubezpieczenia dochodów rolniczych. Projekt został przekazany do Sejmu.

Do istotnych działań resortu zaliczyć można też przygotowania do uruchomienia trzeciej transzy pomocy dla producentów owoców i warzyw. - 10 lutego Rada Ministrów przyjęła projekt rozporządzenia, które umożliwi uruchomienie trzeciej transzy wycofania niektórych owoców i warzyw w ramach pomocy dla rolników poszkodowanych przez rosyjskie embargo - akcentuje Sawicki. Znowelizowane przepisy unijne umożliwią przeprowadzenie w pierwszym półroczu 2015 r. kolejnych operacji wycofania z rynku m.in. jabłek, gruszek, a także pomidorów, papryki słodkiej oraz ogórków.

Jest to kolejne wprowadzone przez Komisję Europejską rozwiązanie mające na celu złagodzenie skutków sytuacji kryzysowej w sektorze owoców i warzyw, związanej z nałożonym przez Rosję zakazem importu owoców i warzyw pochodzących z państw UE.