Chodzi o audyty, które przeprowadzili unijni kontrolerzy, dotyczyły one lat 2011-2013. "Postępowania zostały zakończone bez nakładania korekt finansowych" - podkreśla resort w przysłanym do PAP komunikacie.

W maju 2011 roku KE kontrolowała Polskę w zakresie dopłat bezpośrednich realizowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w tym funkcjonowania Systemu Identyfikacji Działek Rolnych (LPIS/GIS). Wizyta obejmowała kontrolę wniosków pomocowych złożonych w latach 2009- 2010. Ocenie podlegała m.in. poprawność przeprowadzania kontroli na miejscu. Sprawdzano także czy Systemu Identyfikacji Działek Rolnych został zaktualizowany - podaje resort.

Wcześniej Polska została ukarana przez KE za nieprawidłowości w systemie kontroli wydatkowania środków w latach 2007-2008. Sprawa dotyczyła m.in. źle działającego systemu LPIS-GIS i opóźnień w kontrolach na miejscu. Na nasz kraj została nałożona kara w wysokości ok. 39 mln euro.

W październiku 2011 roku KE sprawdzała wydawanie pieniędzy na tzw. wsparcie specjalne - dopłaty do krów (dostawali je rolnicy z województw Polski południowo-wschodniej) oraz dopłat do owiec (dla rolników z województw południowych i województwa łódzkiego i świętokrzyskiego).

Natomiast w kwietniu 2013 r. odbyła się unijna kontrola dotycząca wdrożenia i kontroli w latach 2011 - 2013 zasady wzajemnej zgodności. Chodziło o sprawdzenie czy działalność rolnicza jest zgodna z zasadami ochrony środowiska. Inspektorzy KE chcieli uzyskać informacje nt. oceny polskiego systemu sankcji w zakresie w przypadku naruszenia tej zasady, jak również wdrożenia norm i wymogów wzajemnej zgodności.

Przeprowadzane audyty oraz podjęte działania naprawcze w przypadku wykazanych niedociągnięć ocenione zostały pozytywnie, w związku z tym KE nie nałoży na Polskę kar. Tym samym w roku 2013 postępowania te zostały zamknięte - poinformowało biuro prasowe resortu rolnictwa.