Na „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” jest 300 mln zł w latach 2019-2023. Program na ruszyć już jesienią, po żniwach. Jego celem jest przeciwdziałanie degradacji gleby. Pomoc ma trafić zwłaszcza do małych gospodarstw, gdzie gleba jest najbardziej zdegradowana. Przewidziano:

- 300 zł do tony czystego składnika dla gospodarstw do 25 ha,

- 200 zł dla gospodarstw od 25 do 50 ha,

- 100 zł od 50 do 75 ha.

Jak zapowiada minister środowiska Henryk Kowalczyk, program zostanie uruchomiony za 2-3 tygodnie. Trwa jeszcze dyskusja nad wyborem operatora – najprawdopodobniej będą nim ODR-y, ale decyzja nie zapadła. Z pewnością jednak potrzebne będzie badanie gleby – minister zaapelował do gmin o zorganizowanie takich badań.

Drugi program priorytetowy to „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów z działalności rolniczej”. Jego celem jest rozwój systemu zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa na poziomie lokalnym w oparciu o pilotażowe rozwiązania w gminach.

Pilotażem objętych będzie 7 gmin w całym kraju. Pilotaż pozwoli zbadać potrzeby w tym zakresie i przygotować rozwiązania, które pozwolą w całym kraju zdjąć nagromadzone odpady – po tym, jak od dwóch lat ich odbiór był nieopłacalny. Potem odbiór tego typu odpadów będzie już systemowy

Więcej o tym problemie: Komu i na jakiej podstawie prawnej należy przekazać folie od kiszonek?

„Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” doprowadzi z kolei do wzrostu ilości unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest.

Budżet w latach 2019-2023 to 170 mln zł. Ma to pozwolić samorządom na przyspieszenie likwidacji azbestu –  zakończenie tego musi nastąpić do 2032 roku, zgodnie z wymogami unijnymi. Jak zapewnia minister Kowalczyk, pieniędzy wystarczy dla wszystkich podejmujących się usuwania azbestu.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski ocenił:

-  Działania podejmowane przez resort środowiska przy  współpracy z resortem rolnictwa to dobra prognoza dla polskiej wsi. Programy finansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska przyczynią się do realnej poprawy jakości gleb, co będzie miało pozytywny wpływ na rolnictwo.

Jak dodał, programy dowodzą, że cały rząd odpowiada za sprawy wsi i rolnictwa, a budżet rolny to nie tylko pieniądze wprost tak adresowane.