Na dopłaty bezpośrednie będzie 23,5 mld euro - zapowiadano.

Jak natomiast zapisano w OSR, do gospodarstw rolników trafi odpowiednio, poczynając od 2015 r., kończąc na 2021:  5 202,42; 13 615,73; 11 442,85; 11 147,63; 10 877,03; 10 079,44; 4 644,38 co łącznie w latach 2015-2020 daje 67 009,62 (w mln zł, ceny stałe z 2014 r.)

Ile zatem jest do dyspozycji? – zapytaliśmy w ministerstwie. I dlaczego kwoty, mające co roku trafić do rolników, są coraz mniejsze?

Ministerstwo wyjaśnia:

„Uprzejmie informuję, że kwota 23,5 mld EUR to suma środków unijnych przeznaczonych na realizację płatności bezpośrednich w Polsce za lata 2014-2020, z uwzględnieniem realokacji międzyfilarowej i bez uwzględnienia degresywności (ceny bieżące). Jest to zatem kwota zaznaczona w tabeli na czerwono, wyrażona w mld EUR, z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.

Dane zestawione w tabeli potwierdzają przekazane informacje, że:

a)      kwota płatności unijnych dla Polski rośnie w wyniku konwergencji zewnętrznej (stopniowego wyrównywania stawek płatności między państwami członkowskimi Unii Europejskiej). Spadek tej kwoty następuje jedynie w roku 2020, co wynika z tego, że realokacje międzyfilarowe dokonane są do 2019 r.;

b)      kwota płatności krajowych maleje z uwagi na degresywny charakter płatności krajowych (coraz niższe maksymalne pułapy określone jako odsetek poziomu wsparcia za 2013 r.).”

Tabela przesłana przez Ministerstwo Rolnictwa wraz z objaśnieniami poniżej.