Tymczasem zgodnie z dotychczasowymi zasadami WPR, możliwość dofinansowania dopłat rolnych z krajowych budżetów w nowych krajach członkowskich (poza Bułgarią i Rumunią) ma wygasnąć w tym roku, co stwarza ryzyko zmniejszenia ich poziomu.

Stanowisko ministrów, którzy rozpoczną teraz negocjacje z Parlamentem Europejskim, przewiduje możliwość malejącego krajowego dofinansowania dopłat w latach 2015-2020 dla krajów objętych uproszczonym systemem płatności bezpośrednich SAPS (dopłaty do hektara), które dofinansowują dopłaty ze swoich budżetów w roku 2013. Dofinansowanie może dotyczyć tylko sektorów wspieranych przez kraje w 2013 r. W 2014 r. będą obowiązywać przejściowe zasady, które opracuje Komisja Europejska.

W 2015 r. krajowe dofinansowanie dopłat może sięgać 70 proc. krajowego wsparcia z 2013 r.; w 2016 r. - 60 proc. w 2017 r. - 50 proc.; w 2018 r. - 40 proc.; w 2019 - 30 proc. i w 2020 r. - 20 proc.

Nie wiadomo jednak, jak do takiego stanowiska ministrów ustosunkują się europosłowie; do czasu nadania depeszy swojego komentarza nie przekazała PAP Komisja Europejska. Zdaniem europosła Czesława Siekierskiego, Parlament Europejski poprze propozycję malejącego krajowego dofinansowania dopłat w latach 2015-2020 dla krajów objętych SAPS. - Jest szansa na osiągniecie konsensusu i podniesie trochę poziomu wsparcia dla rolników. Dla Polski to niezwykle ważne - powiedział PAP.

Wsparcie krajowe dopłat rolnych stanowi w Polsce kilkanaście procent unijnej rocznej puli na ten cel, która wynosi ponad 3 mld euro.

Ministrowie ds. rolnictwa krajów UE uzgodnili swoje stanowisko negocjacyjne w sprawie reformy Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) po 2013 r. we wtorek tuż przed północą. Opowiedzieli się m.in. za uzależnieniem 30 proc. dopłat dla rolników od wypełniania przez nich wymogów ekologicznych i za wysokimi karami za niewypełnianie tych wymogów.

Ministrowie poparli też kilka postulatów, na których zależało Polsce - m.in. możliwość stosowania do 2020 r. systemu SAPS przez nowe kraje członkowskie, zanim przejdą na system płatności jednolitej (SPS), stosowanej przez "starą piętnastkę".

Ponadto ministrowie poparli lutowe uzgodnienia przywódców w sprawie możliwości przenoszenia do 25 proc. środków II filaru WPR (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) na I filar, czyli dopłaty rolne. W tej sprawie inne stanowisko mają Parlament Europejski i Komisja Europejska.

Uzgodnienie stanowiska przez ministrów daje szansę na porozumienie z PE do końca czerwca. Wtorkowych uzgodnień nie poparły Słowacja i Słowenia.