Wtam. Jestem uczniem 3 klasy technikum mechanizacji rolnictwa. W listopadzie skończę 18 lat. Czy mogę przed skończeniem szkoly przejąć po rodzicach gospodarstwo rolne (rodzice są ubezpieczeni w ZUSie) i skorzystać z bezzwrotrnej premi 50 tys zl w związku z MŁODYM ROLNIKiem? Z poważaniem, mlody zagorzaly czytelnik FARMERA.

Mając na uwadze wymóg kwalifikacji zawodowych, w opisanym przypadku nie ma przciwwskazań, aby uczeń 3 klasy technikum mechanizacji rolnictwa po ukończeniu 18 lat złożył wniosek o pomoc "Na ułatwianie startu młodym rolnikom" w ramach PROW na lata 2007 - 2013. Oczywiście na dzień składania wniosku nie będzie posiadał wykształcenia rolniczego i w związku z tym musi złożyć oświadczenie, że uzupełni wykształcenie w okresie 3 lat od dnia wypłaty premii. Otrzyma wówczas decyzję warunkową, przyznającą pomoc, gdzie jednym z warunków będzie uzupełnienie wykształcenia. W opisanym przypadku istnieją realne przesłanki spełnienia tego warunku zakładając, że nauka w technikum trwa 5 lat oraz że zainteresowana osoba ukończy ją w terminie.

PC

Źródło: farmer.pl