Czas, szóstego już w kolejności, naboru wniosków w ramach operacji „Premie dla młodych rolników” mija 1 sierpnia. Samodzielnie prowadzący własne gospodarstwo młodzi gospodarze mogą otrzymać 150 tys. zł wsparcia na rozwinięcie swojego rolniczego biznesu.

Z roku na rok zwiększa się zainteresowanie tym rodzajem wsparcia. W pierwszym roku naboru (2015) do ARiMR wpłynęło 3 313 wniosków, dwa lata później – 4 903, w 2018 r. – 5 411. Natomiast w 2019 roku było ich już ponad 7 tys. Jak będzie w tym naborze?

Przypominamy też, że tylko do 31 lipca trwa w ARiMR nabór dotyczący wsparcia na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych.

Wsparcie na zalesienie to jednorazowa, zryczałtowana płatność, która ma zrekompensować koszty wykonania zalesienia oraz jego ochronę. Jej wysokość wynosi od 8307 zł/ha do 12 707 zł/ha w zależności od grupy gatunków drzew użytych do zalesienia (iglaste i liściaste), gruntu, nachylenia terenu, wyboru sposobu zabezpieczenia uprawy leśnej.

Rolnik może uzyskać pieniądze również za ogrodzenie zalesionego terenu w wysokości 8,82 zł/mb lub za zabezpieczenie drzewek 3 palikami w wysokości 1132 zł/ha.

Ponadto do zalesionych gruntów rolnik może otrzymać premię pielęgnacyjną (od 794 zł/ha do 1628 zł/ha przez pięć lat), a także premię zalesieniową (1215 zł/ha, corocznie przez 12 lat od zalesienia). 

Pod koniec czerwca ARiMR zakończyła przyjmowanie wniosków o dofinansowanie inwestycji w ramach cieszącej się dotychczas dużym zainteresowaniem "Modernizacji gospodarstw rolnych" w obszarze "d", czyli głównie na zakup ciągników i maszyn rolniczych bez powiązania z inwestycjami w hodowlę świń, bydła mięsnego czy produkcję mleka. Na opublikowanie list rankingowych tego naboru Agencja ma trzy miesiące, ale według wstępnych informacji, tuż po wakacjach będą podpisywane pierwsze umowy z rolnikami w ramach tej akcji.